Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syrianska modersmål åk 1-6

Skapad 2019-09-10 13:05 i Integrationsenhet Mjölby
Denna PP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola 1 Modersmål
Modersmål Syrianska: Vi kommer att jobba med läs och skriv utveckling i Syrianska modersmål samt kommer vi att jobba med olika högtider och tema.

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna ...

-koppla ljud till bokstav
- läsa korta ord/meningar
- förstå och återberätta sagor/händelser
- skriva av och skriva själv ord och korta meningar
- namnge årstider/månader och veckodagarna i ordning

Arbetsformer och materiel

Arbetsformar: 
individuellt arbete och grupp arbete
berätta muntligt om händelser vid flera tillfälle
skriva av och skriva själv ord/korta meningar i bland annat arbetsboken
spel och skapandet

Material:
arbetsböcker: ............
stenciller: alfabet
spel

Bedömning

Jag kommer att bedöma enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Bedömningsmatris

Läsa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du hittar rätt bokstav till rätt ljud och du läser alfabetet och känner till läsriktningen
Du läser själv korta ord och rättar dig själv ibland. (LUS 4-6)
Du läser själv korta meningar och rättar dig själv. (LUS 7-9)

Skriva
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du känner till skrivteckensform och skrivriktningen.
Du använder stor bokstav och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och utropstecken).
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det kan förekomma stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det kan förekomma stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.

Tala och Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du berättar om dig själv och din omgivning med utvecklade meningar.
Du berättar om saker och ting bortom din vardag med utvecklade meningar.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt.

Lyssna och förstå

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du följer en längre dialog
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.

Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du namnger veckodagar
Du namnger månader
Du namnger årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: