Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstadals förskolor-mall undervisningsplan/projektplan- Hägersten Liljeholmen

Skapad 2019-09-10 13:31 i Testförskola Årstadals förskoleenhet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Mallen är framtagen som stöd för det pedagogiska arbetet i Årstadals förskoleverksamhet. Den beskriver hur en utbildningsplan utformas och blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet, med didaktiska frågor, uppföljning och analys.

Innehåll

 

 

 Skapa en undervisnings-/projektplan

 

När ni skapar en undervisnings-/projektplan för ert arbetslag använd ni er av den här mallen som stöd. Detta gör ni genom att:

 

1. Kopiera den längst upp i dokumentet

 

 

2.  Döp sedan om den i rubrikrutan och spara som utkast.

Förskola-Avdelningens namn - projektets namn-termin/år

 

 

 
   

3. Ändra på planens ingressbild och ingresstext.

I ingressrutan beskrivs på ett intresseväckande sätt vad planeringen handlar om. 

 

4. Ta bort det i mallen som är skrivet med blått innan publicering

 

5. Svara på frågorna nedan:

 

Inledning

Gemensam inledning kopplat till Lpfö - (under utveckling, skrivs av ledning)

 

 I våra observationer har vi sett följande…..

 Beskriv underlaget ni tagit fram

 

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

 Skriv namnet på projektet

 

 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte

 Skriv här

 

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

 Skriv här

 

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

 Skriv här

 

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

 Skriv här

 

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt?

 Skriv här

 

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

 Skriv här

 

 

 

6. Vid uppföljning och/eller avslut av projekt klistra in frågorna som finns under rubriken Uppföljning och analys i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara de tillsammans i arbetslaget

 

Uppföljning och analysfrågor 

Klistra in frågorna i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara de tillsammans i arbetslaget. Underlaget för era analyser är alla lärloggar ni skapar under den bestämda tidsperioden. 

 

Deluppföljning - Reflektion (görs vanligen en gång per termin, förslagsvis i samband med WKI)

Följer vi planeringen? Vad ser vi?

Behöver vi ändra/lägga till något i planeringen?

 

Slutanalys (görs vanligen en gång per år, ofta i samband med kvalitetsredovisningen)

Hur har vi arbetat med utbildningsplanen?

Hur blev det? Resultat

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: