👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Borgen 4B och 5a Geometri

Skapad 2019-09-10 13:32 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Taluppfattning baserat på Matte Borgen 4b kapitel 8. Geometri.
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att träna på geometriska objekt, att mäta, uppskatta och räkna ut t.ex. omkrets. Vi utgår från vår matematikbok Matte Borgen 4b och matteborgen 5a.

Innehåll

När du arbetat med det här området ska du

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • förstå och använda skala
 • Förstå vad som menas med area
 • Kunna räkna ut arean på kvadrater, rektanglar och trianglar. 

Viktiga fakta och begrepp

 • rät vinkel
 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel
 • störst vinkel
 • minst vinkel
 • sida
 • hörn
 • naturlig storlek
 • förstoring
 • förminskning
 • skala
 • area

Du kommer utveckla dina kunskaper genom

 • faktainhämtning
 • räkneuppgifter
 • problemlösning
 • grupparbeten

Detta ska bedömas

 • Fakta - dina faktakunskaper
 • Förståelse - hur väl du förstår sambandet mellan skolämnet och vardagen
 • Färdighet - hur du använder dina kunskaper i t.ex. diskussioner
 • Förtrogenhet - hur väl du kan se samband och dra egna slutsatser

Du bedöms efter

 • din delaktighet på lektioner
 • diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Geometri

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
mäta och räkna ut omkretsen
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom omkrets.
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom omkrets.
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom omkrets.
räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom area.
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom area.
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom area.
förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom skala.
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom skala.
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom skala.
Jämföra och uppskatta vinklar
Du kan jämföra och uppskatta vinklar med viss säkerhet.
Du kan jämföra och uppskatta vinklar med viss säkerhet.
Du kan jämföra och uppskatta vinklar med god säkerhet.