Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Med kartor jorden runt

Skapad 2019-09-10 13:37 i Ärentunaskolan Uppsala
Med kartor jorden runt.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Med hjälp av kartor får vi kunskaper om platser och länder både nära och långt borta. Vi kan faktiskt lära oss väldigt mycket om en plats bara genom att studera kartan. I skolatlasen finns det många olika typer av kartor. Genom att läsa och tolka dem kan du få svar på en hel del av de frågor som du ställer. Syftet med det här kapitlet är att ge dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om kartor och vad man kan ha dem till.

Innehåll

Material

 • Läroboken Utkik Geografi sidorna 20-39
 • Studi.se - klipp från området "Kartor". 
 • Egna anteckningar under arbetets gång
 • Övningar utöver lärobokens som ni får av er lärare 

 

Konkreta kunskaper utifrån kunskapskraven, du:

 • kan berätta vad man kan ha en karta till.
 • kan redogöra för olika sorters kartor och vad de kan användas till.
 • vet vilka begränsningar en karta har.
 • vet hur en karta blir till.
 • kan använda GIS.
 • kan redogöra för varför jordgloben den enda korrekta kartbilden.
 • kan använda gradnätet för att fastställa en plats absoluta läge. 
 • kan använda en kartbok och väderstrecken för att fastställa en plats relativa läge.

 

Bedömning – kunskapskrav från LGR 11

 • GEOGRAFISKA BEGREPP 
 • KARTOR, KÄLLOR, TEORIER, METODER OCH TEKNIKER 
 • FÄLTSTUDIER, KARTOR & VERKTYG 
 • NAMNGEOGRAFI 

 

Centralt innehåll utvalt för detta arbetsområde

 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, t.ex. satellitbilder. (I läroboken bearbetas det här centrala innehållet delvis.)
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntlig diskussion och skriftligt förhör tis: v.39. Gör du ett gott arbete varje lektion och ser till att ta igen om du är frånvarande så kommer det att gå bra för dig på detta moment!

 

BIFOGAR PLANERING! Missar du något så titta i den och ta igen det. 

Uppgifter

 • PP

 • PP

 • Planering att följa

Matriser

Ge
Kartkunskap

Ej uppfyllt
E
C
A
Tolka och analysera
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,
Namn, storlek, lägen
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: