👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider, växter och djur

Skapad 2019-09-10 13:58 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Varför ändras temperatur och väder under året? Varför tappar träden sina löv? Vad äter djuren på vintern?

Innehåll

Undervisning

Du kommer att få:

 • undersöka och samtala om vad som sker i närmiljön vid de olika årstiderna.
 • se filmer om olika växter och djur. 
 • skriva korta faktatexter om olika växter och djur.
 • dokumentera med bilder och text.
 • bekanta dig med olika djur och växters livscyklar samt olika näringskedjor.
 • sortera djur och växter på olika sätt. 

Bedömning

Vi bedömer att du:  

 • kan vad som händer med djur och natur under de olika årstiderna. 
 • känner till ett antal djur och växter och vad som kännetecknar dem. 
 • kan dokumentera dina iakttagelser i text och bild. 
 • känner till några djur och växters livscykler, samt några olika näringskedjor. 
 • kan sortera några vanliga växte och djur. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3