Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyns förskola- en arena för mångfald, lärande och utveckling

Skapad 2019-09-10 14:17 i Bullerbyns förskola Hudiksvall
Förskola
Bullerbyns förskola avd Norrgården och Sörgården - En arena för mångfald, lärande och utveckling.

Innehåll

Bullerbyns förskola avd Norrgården och Sörgården- En arena för mångfald, lärande och utveckling.

När vi pedagoger ser läroplanen som en helhet där läroplansmålen integreras med varandra har vi stor möjlighet att utifrån intresse hos enskilt barn och/eller barngrupp skapa meningsfulla och roliga undervisningstillfällen. Vi behöver inte känna oss låsta i ett specifikt förutbestämt mål som kan göra att vi i vår jakt på detta missar det barnet faktiskt utforskar för stunden. När vi utformar miljöer och aktiviteter arbetar vi holistiskt, exempelvis ett experiment kan innehålla både samarbete, normer och värden, språk och kommunikation, teknik , matematik mm om vi pedagoger utformar miljöer och har ett förhållningssätt som ser möjligheter att undervisa utifrån att integrera läroplansmålen med varandra. Omsorg/trygghet och trivsel prioriteras i all vår undervisning.

 

Hur? Genom att pedagoger förenar ett holistiskt förhållningssätt me undervisning och miljöer skapas en arena för mångfald, lärande och utveckling. Dokumetera hur verksamheten berikas och utmanar barnen till att få ett förändrat kunnande inom läroplanens alla områden. Systematiskt följa upp arbetet i analys som bygger på fortlöpande reflektioner.

Syftet: Är att pedagoger ska utmana barnen utifrån läroplanen. Aktiviteter och miljö/material dvs. verksamheten ska vid reflektion över tid visa på hur barnen ges möjlighet att utvecklas och få ett förändrat kunnande inom läroplanens alla områden.

Mål: Ett holistiskt arbetssätt där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Läroplanens samtliga delar ska genomsyra den dagliga verksamheten utan att särkiljas från varandra.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: