Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Trafik

Skapad 2019-09-10 14:19 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. Lgr11 sidan 216
Grundskola F – 9 SO (år 1-3) Svenska
I detta tema kommer vi arbeta med trafikskyltar, regler i trafiken och reflexer. Vi kommer att arbeta med hur vi uppför oss säkert i trafiken i klassrummet för att sedan ge oss ut på promenad och praktisera det vi har lärt oss.

Innehåll

Syfte 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Mål

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Vara förtrogen med trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Förmågor

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Arbetsgång

Vecka 1

Elevsyfte:

Kunna trafikregler som gäller dig i närområdet. 

Förstå varför det är viktigt med trafikregler. 

Elevmål:

Jag ska veta hur jag går över ett övergångsställe. 

Jag förstår vad trafikljuset innebär. 

Jag vet vilken sida jag ska gå och cykla på om det inte finns någon trottoar. 

Jag kan välja den säkraste vägen till skolan. 

Arbetsgång: 

Presentera mål och syfte. 

Gör en EPA för frågan "vad är trafikregler bra för?". Dokumentera deras tankar. Visa filmen från SLI "Enkla trafikregler" (första fyra delarna av filmen. (ca efter 13.55)) Gör stencilen för en säker väg till skolan. 

Börja med att påminna om vilka regler som finns i trafiken. Ta en promenad i närområdet. Träna på trafikreglerna vid övergångsställen (både med och utan trafikljus) och där det inte finns någon trottoar. 

Vecka 2

Elevsyfte:

Jag ska känna mig trygg i trafiken.  

Elevmål:

 Jag ska kunna sätta namn på de vanligaste trafikskyltarna (övergångsställe, gångbana, cykelbana, gång/cykelbana och stoppskylt). 

 

Arbetsgång: 

Presentera mål och syfte. 

Återkoppla från förra lektionen. Såg ni några trafikskyltar?

Se filmen "Trygg i trafiken: Gå i trafiken" på SLI. Prata om filmen. 

Sortera vägskyltar. Klipp ut bilderna och para ihop de två och två, klistra upp på ett färgat papper bredvid varandra. Skriv rätt namn under rätt skylt.

Läs s. 28-29 i Samhällskunskapsboken (puls).

Färglägga trafikskyltar. 

Vecka 3

Elevsyfte:

 Jag ska känna mig trygg i mörkret i trafiken.

Elevmål:

 Jag vet vad en reflex är för något och varför de är nödvändiga. 

Arbetsgång: 

Presentera syfte och mål.

Återkoppla från förra lektionen. 

Se de två sista delarna vägskyltar och reflexer ur "Enkla trafikregler" på SLI. 

Läs s. 30 i Samhällskunskapsboken (puls) om reflexer. 

Skriv en gemensam faktatext om reflexer och mörker. Rita ut var reflexer ska sitta på en bild av en människa. 

 

Presentera mål och syfte. 

Vi kommer att arbeta med tema trafik genom att:

- Göra en tankekarta första lektionen för att få fram elevernas förkunskaper.

- Arbeta med texter i SO-boken (puls), s.26 - 31.

 - Få fram fakta genom filmer från www.sli.se

- Gå på promenad i närområdet. Titta på skyltar, repetera bevakat/obevakat övergångsställe, åka buss och tunnelbana och titta på perrongens uppbyggnad, träna vänster - höger - vänster när man går över, gå på vänster sida etc.

- Designa egna reflexer.

 - Sorteringsövningar med trafikskyltar.

- Färglägga ett urval av trafikskyltar samt skriva deras namn.

 - Prata och skriva gemensam text om reflexer och en text om "Hur vi rör oss i trafiken".

- Frågesport som avslutning på temat som bedömningsverktyg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: