👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2019-09-10 15:33 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F
Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik! Varför är musik viktigt? Musik är ett språk som vi alla kan förstå, som bygger broar mellan kulturer och får oss att känna gemenskap. Musik väcker känslor, underlättar inlärningen och gör livet roligare. Musik är underbart!

Innehåll

 

 Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

 

     Innehåll:

 • sjunga olika sånger både med och utan rörelser
 • sjunga sånger på svenska  och sånger på andra språk
 • lära sig enkla rytmer och takter
 • lyssna och uppleva olika sorters musik
 • sjunga unisont och kanon
 • lyssna på olika ljud av olika instrument
 • lära sig känna igen några instrument

 

      Bedömning:

Inga bedömningar sker i förskoleklassen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -