👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Barnkonventionen

Skapad 2019-09-10 15:47 i Ängsdals förskolor, Bunkeflostrand, Klagshamn, Limhamn Ängsdals skolor AB
Förskola
Temaarbete om Barnkonventionen med utgångspunkt från boken ”Barnens planet” av Homero Alvarez samt Alla barns rätt.

Innehåll

VAD?

Lärandets objekt:  synliggöra för barnen om deras rättigheter och skapa förståelse för dessa. Skapa förståelse för barns lika värde.

VARFÖR?

Förskolan ska arbeta med Barnkonventionen samt skapa förståelse och synliggöra barns rättigheter (Skolverket 2018). Förskolan vilar på demokratisk grund och barn ska utveckla kunskaper och värden. (Skolverket 2018 s. 5) 

HUR?

Lärandets akt: Vi ska ha utgångspunkt i Barnens planet och ta hjälp av lärarhandledningen som ger exempel på frågor vid högläsning, lekar, övningar. Vi kommer även utgå från boken ”Alla barns rätt.” 

 

PEDAGOGISK DOKUMENTATION: 

Under projektets gång kommer vi skriva ner barnens tankar; reflektera och följa upp dessa, sätta upp alster och bilder på dokumentationsvägg, fotografering och ljudupptagning. Barnen kommer få måla och samtala om dessa, skapa egna berättelser. Reflektion och samtal. 

 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT:

Både utifrån utvecklingspedagogik: bland annat riktad uppmärksamhet, metakognitiva frågor och samtal. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18