Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 9 - Nervsystem, genetik samt naturbruk och miljö

Skapad 2019-09-10 15:59 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Arbetsområde 1 behandlar människans nervsystem där hjärnan har en central roll och hur den kommunicerar med övriga kroppen. Arbetsområde 2 behandlar naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin. Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker. Det tredje arbetsområdet behandlar människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

 

Vecka

innehåll

Sidor i boken

Övrig information

34

Introduktion

 

 

35

Nervsystem

Hjärnbark

274-278 (Kapitel 7.1)

279-283 (Kapitel 7.2)

 

 

36

Lukt, smak, känsel och syn

Hörsel, balans och hormoner

286-292 (Kapitel 7.3 och 7.4)

 

293-301 (Kapitel 7.5 och 7.6)

Test 1 – Skriftligt prov, kap 7

37

Livets utveckling, evolutionen och naturliga urvalet

8-12, 16-17 och 22-26

(Kapitel 1.1, 1.2 och 1.3)

 

38

Gener och DNA

Arv och egenskaper
 

398-402 (Kapitel 10.1)

403-409 (Kapitel 10.2)

 

39

Sjukdomsgener och
genteknik

Från avel till genslöjd

410-415 (Kapitel 10.3)

418-422 (Kapitel 10.4)

 

40

Modern genteknik

423-431 (Kapitel 10.5)

Test 2 - Skriftligt prov, kap 10

41

Människan och naturen

Klimat i förändring

186-195 (Kapitel 5.1-5.2)

196-201 (Kapitel 5.3)

 

42

Förorenad luft och övergödning

Miljögifter, avfall och hållbar utveckling

202-210 (Kapitel 5.4-5.5)

 

211-219 (Kapitel 5.6-5.7)

Test 3 – Argumenterande text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsområde 1: Nervsystemet (Kapitel 7)

 

Bedömningsmoment:

 

Test 1 – Skriftligt prov, kap 7

 

 

 

Arbetsområde 2: Genetik (Kapitel 10, samt kap 1.1-1.3)

 

Bedömningsmoment:

 

Test 2 – Skriftligt prov, kap 10 samt kap 1.1-1.3

 

 

Arbetsområde 3: Naturbruk och miljö (Kapitel 5)

 

Bedömningsmoment:

 

Test 3 – Argumenterande text kap 5

 

 

Centralt innehåll: arbetsområde 1, 2 och 3:

 

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

 

 

 

Test 1 – skriftligt prov, kap 7

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om nervsystemet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Eleven kan ge exempel och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om nervsystemet på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller

och teorier.

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om nervsystemet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

Test 2 – skriftligt prov, kap 10 (och delar av kap 1)

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och evolutionsteorin och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Eleven kan ge exempel och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och evolutionsteorin visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och evolutionsteorin visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller

och teorier

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

Test 3  – Argumenterande text, kap 5 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

 

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

 

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: