Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 HT-19

Skapad 2019-09-10 16:03 i Freinetskolan Mimer Freinet
Mall för alla ämnen, eventuell beskrivning av LPP:n Obs, välj ämne för LPP:n.
Grundskola F – 9 Svenska
Planering för svenskundervisningen i åk 4 under hösten 2019

Innehåll

 

Arbetssätt, arbetsformer

Måndagar: Vi arbetar med grammatik och språkregler.

Torsdagar: Vi arbetar med skriv- och läsprojekt. 

Fredagar: Vi arbetar med egen svenska. 

Vi brevväxlar också med eleverna i den danska skolan under terminens gång. 

Högläsning i helklass sker minst en gång per vecka. 

Observera att dagarna för de olika delarna kan komma att ändras beroende på tillfälliga ändringar i schemat. 

  • v.35-40. Läsa högt för Jenny och Bodil. Vi läser "Svarta handsken". Vi skriver fakta- och berättande text om ett djur ur den egna fantasin. 
  • v.41-51. Vi fortsätter att läsa "Svarta handsken". Vi gör person och miljöbeskrivningar kring innehållet i boken. Vi skriver olika sorters texter utifrån bokens innehåll. Vi arbetar med läsförståelsefrågor.
    Vi tränar på bland annat stavning och meningsbyggnad i "Klara svenskan" och på elevspel.se

 

 Bedömningen kommer att göras kontinuerligt i matrisen som heter "nya språket lyfter" som ligger under Matriser. 

Uppgifter

  • Faktatext om ett djur - fortsättning på bilduppgift

  • Svarta handsken - tänk om. v.48

  • Svarta handsken, kap 10: BREVET

  • Svarta handsken kap 9 SPEGELBILDEN (vecka 46)

  • Svarta handsken, kapitel 8: Rymlingen

  • Fantasidjur - faktatext och berättelse

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: