👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 HT-19 TEKNIK: Ingenjörsuppdraget och Produktutveckling

Skapad 2019-09-10 16:13 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Att förstå vad en ingenjör arbetar med och lösa ett riktigt ingenjörsuppdrag. Få insyn i produktutvecklingscykelns olika faser. Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker.

Innehåll

Lokal Pedagogisk planering för år 9 i teknik.

 

Ämnesområde: Ingenjörsuppdrag - Produktutveckling

 

Varför:

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker.

 

Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Att vara entreprenöriell och företagsam är samma sak.

Det betyder att ta tillvara möjligheter och förändringar samt att utveckla och skapa värden – personliga, kulturella, sociala eller ekonomiska.

 

Din uppgift:
Att förstå vad en ingenjör arbetar med och lösa ett riktigt ingenjörsuppdrag. Få insyn i produktutvecklingscykelns olika faser.

 

Målet med undervisningen i teknik inom detta område är att

  • ”… bidra till att eleverna utvecklar kunnande om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov m h a teknik.”(Lgr 11)

  • ”identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion” (Lgr 11)

  • ”identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar” (lgr11)

  •  … ge förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.” (Lgr  11)

  • ”värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö” (Lgr 11)

  • ”.… bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.” (Lgr 11)

 


Förmågor som tränas under ingenjörsuppdragen:

  • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
  • Identifiera problem som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
  • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
  • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändras över tid.

När: Vecka 35-41

 

Hur: Vi genomför avsnittet med en teoretisk början och sedan delas ni in i projektgrupper där ni kommer att få arbeta med valda ingenjörsuppdrag som sedan presenteras.

 

Redovisning/ bedömning:

Skriftlig inlämning.

 

Begrepp:

Uppfinning                                                               

Innovation

Entreprenör                                                            

Produktutveckling

Prototyp                                                                   

Livscykelanalys

Projekt

Patent

 

 

 

 


Kvalitativa nivåer   

Aspekter/Förmågor

      

                    E                                                      C                                                    A                                               

Arbetssätt för utveckling och dokumentation av tekniska lösningar

Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings- och

konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar

samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

 

 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör
enkla

dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings- och

konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer

till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

 

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.


Eleven gör utvecklade dokumentationer

av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings- och

konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

 

Under arbetsprocessen

formulerar och väljer eleven handlingsalternativ

som leder framåt.


Eleven gör välutvecklade dokumentationer

av arbetet med skisser, modeller, ritningar

eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

.Teknik, människa,

samhälle och miljö

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om

hur olika val av tekniska lösningar kan få olika

konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Dessutom kan eleven föra

utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Dessutom kan eleven föra  utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 


 

 

Lektionsupplägg

 

Lektion

Innehåll

 

v. 35

Introduktion: Produktutveckling

-          Produktutvecklingscykeln, genomgång

-          Design / Skiss / Ritning

 

Repetition: ritteknik

 

 

Lab: ritteknik

v. 36

Hur jobbar en designer?

-          Utformning / Krav / Begrepp

 

Livscykelanalys för en produkt

-          Övning: livscykelanalys av jeans-byxa

 

 

Lab: livscykelanalys

 

v. 37

Projektarbete: Produktutveckling av en förpackning

-          Genomgång av projektets syfte och mål

 

Teknisk rapport

-          Genomgång av teknisk rapport och dokumentation

 

 

 

v. 38

Arbeta med projektarbetet

 

Hur jobbar en ingenjör?

-          Begrepp Ingenjörsföretag/projektform

 

Lab: prototyp

v. 39

Arbeta med projektarbetet

 

Hur jobbar en ingenjör?

-          Film 30 min ”Felix stör en ingenjör”

 

Lab: prototyp

v. 40

Arbeta med projektarbetet

 

 

Lab:

bilbygge / vindturbin

 

v.41

 

Inlämning av projektarbetets dokumentation och prototyp

Lab:

bilbygge / vindturbin