👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Veckans grej" GOTD åk 1 2019/2020 Pluggparadiset

Skapad 2019-09-10 16:38 i Pluggparadiset Uppsala
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med "Veckans Grej" utifrån konceptet "GOTD - Grej Of The Day" - allmänbildning i små korta minilektioner.
Grundskola 1 Bild Engelska Musik SO (år 1-3) Idrott och hälsa Svenska NO (år 1-3) Matematik Teknik
"Veckans grej" utgår ifrån konceptet GOTD "Grej of the day" där så kallade minilektionerna kan handla om allt mellan himmel och jord för att skapa intresse för omvärlden. Med lektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt".

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna. 

"Skolan ska bidra till elvernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarana ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former"

Innehåll

Under läsåret kommer eleverna att ta del av minilektioner med skiftande ämnesinnehåll. De kan handla om barnboksfigurer, historiska personer, platser i världen, byggnader, händelser som påverkar oss, begrepp och mycket mer. Ämnena vi arbetar med kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan. Eleverna kan själva komma med förslag på vad de vill lära sig mer om, vilket kan ligga till grund för planering av en "Veckans grej- lektion".

Undervisning

Eleverna får ledtrådar före varje grej-lektion. Vid genomgången kommer läraren att berätta om ett ämne/ ett begrepp/ en person eller en händelse med stöd av bilder och/eller film samt text . I samband med lektionerna ges eleverna utrymme att reflektera, diskutera och utveckla dokumentation. Den gemensamma dokumentationen finns i klassens stora "Grej-bok".

Bedömning

Minilektionerna bedöms inte enskilt men bidrar till bedömning inom olika berörda skolämnen. Förmågor som kan vara aktuella är bland annat; elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation och förmåga till att förstå begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11