👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns relation till musik HT-19-Charmtroll

Skapad 2019-09-10 16:54 i Trollakulls förskola Sjöbo
Förskola
Vad är musik för mig? Musiken och rytmen skapar intresse och engagemang för barn och människor i alla åldrar. Charmtrollens barn är inget undantag. De har visat ett stort intresse att få utöva musik och rytmer. Barn av olika bakgrund och nationaliteter har i musiken ett gemensamt språk.

Innehåll

Vad är musik för mig?

Vem deltar: Barn och pedagoger på avdelningen charmtrollen.

Bakgrund, varför valde vi detta tema:

Musiken och rytmen skapar intresse och engagemang för barn och människor i alla åldrar. Charmtrollens barn är inget undantag. De har visat ett stort intresse att få utöva musik och rytmer. Barn av olika bakgrund och nationaliteter har i musiken ett gemensamt språk. 

 

Hur ska vi jobba med detta?

 

Genom ett utforskande arbetssätt från grunden:

med ljud där vi kommer att undersöka musikens grundelement och verksamhetsområden. 

Rytm och rytmik i form av dans och rörelse.  

Sång och instrument.

 

Vad vill vi sträva efter att uppnå?

 

Projektet syftar till att utmana barnens nyfikenhet för ljud, musik  och musikalisk konst. 

Använda musik och rörelse för att skapa nya uttrycksformer. 

Använda musik som metod för språkutveckling.

Att barnens motoriska utveckling stimuleras.

Ta vara på musiken som kunskapsbärare inom andra ämnen.

Skapa förutsättningar för att använda musik i kreativt skapande sammanhang.

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18