👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp6 Åsö v.34-40 Katarina Södra Hola!

Skapad 2019-09-10 16:55 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Du kommer att lära dig: • Att lära dig enkla hälsningsfraser och avskedsfraser • Att lära dig att berätta hur man mår och att fråga hur någon mår • Att lära dig att berätta vad man heter, var man kommer ifrån, vilka språk man talar • Att lära dig om den spansktalande världen och var olika länder ligger

Innehåll

Semana

Martes (tisdag)

Jueves (Torsdag)

 

34

-

Vi lär oss att hälsa, berätta och fråga vad vi heter och var vi bor.

Läxa till tisdag v 35:

Fraser från torsdagens lektion

(lösblad)

35

Vi övar på att presentera oss och jobbar med klassrumsfraser

 

Vi övar på att presentera oss och jobbar med klassrumsfraser

 

Läxa till Torsdag v 36: Öva på klassrumsfraserna

36

Vi lär oss om den spansktalande världen

 

Text: ¡Hola! (s.6-7)

Arbeta med övningar s 8

Intro QuizletLäxa till torsdag v 37: Ord & uttryck s.6-7 i textboken

37

Arbeta med övningar s 8-10

Hörövning 9 s 11

 

Läxförhör: Ord & uttryck s.6 -7 i textboken

Hörövning 10

Muntlig Övning 8 s 11

 

Läxa till torsdag v 38: Kunna översätta dialogerna på sid 6-7 med flyt

38

 Arbeta med övningar s 12-13

 

 

Läxförhör: Kunna översätta dialogerna på sid 6-7 med flyt

 

Text: El mundo hispánico

 s 14-15

Övningar sid 16-17

 

Läxa till to v 39: Ord & uttryck s. 14-15

39

Arbeta med övningar s 16-19

Läxförhör Ord & uttryck s. 14-15

Hörövning 6 s 19

Recuerdas + Evaluacion

Läxa till torsdag v 40: Repetera inför provet

40

 

 

Repetition inför provet

 

Prov 1

 

Vad bedöms?

Din aktivitet under lektionstid (din muntliga aktivitet är viktig!)

Läxförhör/diagnoser

Prov v. 40

Matriser

M2
Kunskapskrav år 6

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
LÄSA
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
LYSSNA
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
TALA /framställningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
TALA/interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
SKRIVA/framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
SKRIVA/interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
I skriftlig interaktion av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
MÅLSPRÅKET I VÄRLDEN
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.