Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beslutsfattande och politiska ideér

Skapad 2019-09-10 17:47 i Ljungbyskolan Falkenberg
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska
Vi kommer att arbeta med demokratin och dess historia. Vi lär oss om mänskliga rättigheter, rösträtt, regering och riksdag och deras uppdrag, olika partier, hur val fungerar och hur möten ska organiseras. Vi kommer i detta arbetsområde att studera politiska strukturer och olika former av demokrati.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • reflektera och jämföra olika partier och hur de arbetar inom politiken
 • använda dig av nya begrepp
 • debattera och argumentera 
 • utveckla kunskap om demokratiska värderingar/värdegrund i samhället och i skolan

Bedömning - vad och hur

Du bedöms genom:

 • att använda dig av nya begrepp
 • din förmåga att argumentera och debattera för en ståndpunkt
 • din kunskap om de mänskliga rättigheterna
 • din kunskap om hur beslut fattas inom demokratin
 • din förmåga att känna till något om politiska strukturer i samhället
 • att du deltar i de olika diskussionerna och i arbetsuppgifterna genomgående och visar du vad du lärt dig

 

Undervisning och arbetsformer

 • Debatter och diskussioner 
 • Film
 • Arbetsblad
 • Praktiska övningar
 • Enskilt arbete och grupparbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: