👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6a kapitel 1-3

Skapad 2019-09-10 18:22 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 6 Matematik
Matteborgen 6a I kapitel 1-3 arbetar vi med kapitlen: decimaltal och procent och sannolikhet, geometri.

Innehåll

Syfte

Din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Konkretisering av mål

Kapitel 1 Decimaltal:

 • Du kan storleksordna decimaltal.
 • Du kan multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
 • Du kan räkna med överslagsräkning.
 • Du kan räkna med kort division.

Kapitel 2 Procent och sannolikhet:

 • Du kan räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är.
 • Du kan räkna ut rabatten på en vara.
 • Du kan växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
 • Du räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.

Kapitel 3 Geometri:

 • Du kan använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm² .
 • Du förstår och kan använda begreppen bas och höjd.
 • Du kan räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa.
 • Du kan benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.
 • Du kan förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt.

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

 • Centrala metoder för beräkningar med enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Sannolikhet och statistik

 • sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

 Geometri

 •  Grundläggande geometriska objekt däribland, polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. 
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area med vanliga måttenheter.

Tidsperiod

vecka -46

 

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 6A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • kunna storleksordna decimaltal.
 • kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 .
 • kunna  räkna med överslagsräkning.
 • kunna  räkna med kort division.
 • kunna räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är.
 • kunna räkna ut rabatten på en vara.
 • kunna växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
 • kunna räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.

 

 • kunna använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm² .
 • kunna använda begreppen bas och höjd.
 • kunna räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa.
 • kunna benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.
 • kunna förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt.

 

Matriser

Ma
Matteborgen 6a kapitel 1-3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbar/E-nivå
Högre nivå
Din förmåga att
kunna storleksordna decimaltal.
 • Ma
 • Ma  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Din förmåga att
kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
 • Ma
 • Ma  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Din förmåga att
räkna med överslagsräkning.
 • Ma  4-6
.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Din förmåga att
räkna med kort division.
 • Ma  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt..
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Din förmåga att
kunna räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är.
 • Ma
 • Ma  4-6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Din förmåga att
kunna räkna ut rabatten på en vara.
 • Ma
 • Ma  4-6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Din förmåga att
kunna växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
 • Ma
 • Ma  4-6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Din förmåga att
räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.
 • Ma  4-6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Din förmåga att
att använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm² och m².
 • Ma  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Din förmåga att
förstå och använda begreppen bas och höjd.
 • Ma  4-6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Din förmåga att
räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa.
 • Ma  4-6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Din förmåga att
benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.
 • Ma  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.