👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd

Skapad 2019-09-10 19:17 i Gottsta skola Norrtälje
Vi lär oss att att artbestämma och sortera träd i vår närmiljö.
Grundskola 3 Svenska Bild NO (år 1-3) Biologi
Vi lär oss att att artbestämma och sortera träd i vår närmiljö.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att namnge trädets delar
 • din förmåga att avbilda träd 
 • din förmåga att namnge några träd
 • din förmåga att läsa en enkel faktatext
 • din förmåga att skriva en enkel faktatext
 • din förmåga att förklara trädets livscykel

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du ska:

 • läsa enkla faktatexter om djur och träd
 • skriva enkla faktatexter om träd
 • se film 
 • göra bilder som beskriver trädens årstidsväxlingar 
 • avbilda träd
 • i grupp artbestämma och sortera några träd
 • träna på att skriva med punkt, stor bokstav och mellanrum mellan orden
 • gå ut i naturen och samla naturmaterial
 • producera dina bilder och texter i vår no/so-bok

 

Bedöming

I arbetsområdet kommer följande att bedömas:

- din förmåga att läsa samt förstå faktatext. 

- din förmåga att skriva en fakta text.

- din förmåga att svara på frågor utifrån en läst faktatext.

- din förmåga att svara på frågor efter att ha sett filmer. 

- din förmåga att namnge träd. Björk, ek, lönn, rönn, asp, tall, gran, en, ask, al, bok, lind.

- din förmåga att följa instruktioner och därefter rita/måla träd. 

- din förmåga att namnge trädets delar. 

- din förmåga att förklara trädets livscykel. 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3