👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cell and Human Organ systems

Skapad 2019-09-10 20:06 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Many people have compared the human body to a machine. Think about some common machines, such as drills and washing machines. Each machine consists of many parts, and each part does a specific job, yet all the parts work together to perform an overall function. The human body is like a machine in all these ways. In fact, it may be the most fantastic machine on Earth, as you will discover when you learn more about it in this unit on human body systems.

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

In this unit we will learn about life processes starting from the basic unit of life -Cell and its structure, characteristics of living organisms, DIfferent cell organelles an their function in the cell. We will then move on to the various organ systems of human body. We will work using various tools, activites, games and projects.

MÅL/TARGET

 • Outline the levels of organization of the human body.
 • Explain how organ systems maintain homeostasis of the body.
 • Explain how the heart pumps blood throughout the body.
 • Define cardiovascular disease, and list its risk factors.
 • Describe blood, blood components, and blood pressure.
 • Define respiration, and explain how it differs from cellular respiration.
 • Identify the organs of the respiratory system.
 • Outline the processes of ventilation, gas exchange, and gas transport.
 • Describe the role of gas exchange in homeostasis.
 • Explain how the rate of breathing is regulated.
 • Identify diseases of the respiratory system.
 • Identify the organs and functions of the digestive system.
 • Outline the roles of the mouth, esophagus, and stomach in digestion.
 • Explain how digestion and absorption occur in the small intestine.
 • List functions of the large intestine.
 • Describe common diseases of the digestive system.
 • Identify classes of nutrients and their functions in the human body.
 • Explain how to use MyPyramid and food labels as tools for balanced eating.

MATERIALV/RESOURCES

Body system project

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

 There will be different tasks and one lab, to assess the knowledge and skills, that are distributed one by one. These assessments are individual and written. Each assignment has a separate deadline for submission.

 

 

If due to any unforeseen reasons you miss a lesson, it is your responsibility to check Teams, read the notes on teams and contact me and come for study help.

Uppgifter

 • CW: Plan an Investigaion

 • CW: Alcohol Research

 • Lab report: G-force

 • CW: Keep me Healthy

 • Lab Report: Food testing starch

 • CW:Human body systems: working projects

 • Rainbow measurement lab

 • Homwork:Digestive system Comic stripe

 • Lab:Systematic Investigation in Biology

 • CW &HW : Stress document

 • HW: Diseases

 • Classwork:Keeping Healthy

 • Lab Report: Reaction time

 • Lab Report: Reaction time

 • Lab Report: Testing for starch

 • Lab Report: Testing for starch

 • Test: Body systems

 • Homework: Ted Ed

 • Homework: Body systems

 • Classwork: Stem cells

 • Assignment: Make a model of a cell

 • HW: Stress Hyperdoc

 • Study guide for Test on 27th Nov.

 • Study guide for Test on 27th Nov.

 • Lab: How fast do you react?

 • Lab report: How fast do you react?

 • Systematic Investigation in Biology

 • Systematic Investigation in Biology

 • HW: Immune System

 • HW: Immune system

 • HW: Circulatory system

 • HW: Circulatory System

 • HW: Answer the questions

 • Study guide for test

 • Här kan du lägga större uppgifter, eller så många som du vill.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Rödabergsskolan MALL 7-9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Bi
Cell and Human Organ systems

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1