👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela med tajming! Åk 2 Ht-2019

Skapad 2019-09-10 22:26 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 2 Musik
När du har puls och tajming, kan du göra svängig musik på flera instrument. Men vet du ännu hur viktigt det är att samarbeta i spelgruppen??? Nu ska vi öva tajming i melodispel, basspel, ackordspel och trumspel i stor grupp. Just feel the beat!!!

Innehåll

Feel The Beat

Mål för dig som elev:

När du når slutet på höstterminen ska du kunna…

 • sjunga sånger i kanon, rörelsesånger, sånger med budskap.
 • samarbeta i storgrupp med att spela en enkel känd melodi i kanon med boomwhackers.
 • känna till vad noter, skala och ackord är.
 • spela melodi på xylofon  –  basstämma på elbas  –  ackord på gitarr och keyboard.
 • tajma något av dina instrument med resten av instrumenten i storgruppen.
 • skapa egen text till befintlig melodi.
 • använda begreppen rytm, klang och dynamik när vi resonerar om vårt musicerande.
 • veta skillnaden på ett gott samarbete i musiken och ett som behöver förbättras.       

 

Så här arbetar vi:

 • Vi sjunger sånger i kanon, sånger med uttrycksfulla gester, sånger där vi ska förmedla och övertyga med vårt budskap.
 • Vi samarbetar med att spela boomwhackers i storgrupp och utvecklar det sedan vidare till att spela i kanon.
 • Vi lyssnar, härmar och provar spela efter noter, vi spelar skala och ackord på xylofoner och tonboxar.
 • Vi spelar en känd melodi på xylofoner, tonboxar och keyboard.
 • Vi spelar basstämma på elbas och tonboxar, vi spelar ackord på gitarr och keyboard, vi håller pulsen med trumsetets fotpedaler.
 • Vi övar oss i att använda olika instrument och försöker följa en given puls. Vi vill skapa tajming i låtarna, som vi spelar i vårt storband.
 • Hitta på egen text i storgrupp, om vad gruppen är bra på, för att göra gruppens egen sång på en melodi som redan finns.
 • När vi utvärderar vårt spelande och sjungande (musicerande), försöker vi vara tydliga med hjälp av musikbegrepp. Vi pratar om hur vi bäst kan samarbeta för att tajma våra instrument med varandra  –  vi försöker hitta svänget i musiken.

 Kunskapskrav – utvärderas fortlöpande under lektionerna:

Din förmåga att...

 • sjunga tillsammans med andra.
 • spela enkel anpassad melodi på melodiinstrument.
 • spela enkel anpassad basstämma på elbas.
 • spela ett ackord i taget (stafettkomp) på ackordsinstrumenten gitarr och keyboard.
 • spela enkel anpassad rytm på slagverksinstrumentet trumset.
 • skapa musik tillsammans.
 • sjunga och spela med tajming.
 • bidra till utvärdering av gemensamma resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Höstterminen 2017, Åk 2

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sjunga tillsammans
Förmåga att delta i sång med rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i gemensam sång
Du försöker sjunga med och göra ditt bästa för att följa rytm och tonhöjd i sångerna
Du sjunger med och bidrar till att göra sångernas rytm och tonhöjd tydliga och säkra
Spela melodi
Förmåga att härma och spela anpassade melodistämmor.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i att spela melodi
Du försöker härma och gör ditt bästa för att spela melodi
Du har härmat och kan nu spela så gott som hela melodin
Spela basstämma
Förmåga att härma och spela anpassade basstämmor.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i att spela basstämman
Du försöker härma och gör ditt bästa för att spela basstämman
Du har härmat och kan nu spela så gott som hela basstämman
Spela slagverksstämma
Förmåga att härma och spela anpassade slagverksstämmor.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i att spela slagverksstämma
Du försöker härma och gör ditt bästa för att spela slagverksstämman
Du har härmat och kan nu spela så gott som hela slagverksstämman
Spela ackord
Förmåga att härma och kompa med ackord.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i att spela ackord
Du försöker härma och gör ditt bästa för att spela ett ackord i taget på rätt ställe i låten
Du kan spela ackordet på rätt ställe i låten
Spela tillsammans
Förmåga att sjunga och spela med tajming.
Du deltar inte i att öva tajming
Du försöker spela med i vårt storband och gör ditt bästa när vi övar tajming
Du bidrar till god tajmingen i vårt storband
Skapa egen text
Förmåga att skapa musik med egna idéer.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte när klassen skapar sin egen sång
Du funderar, räcker upp handen och bidrar med minst ett förslag efter bästa förmåga
Du har genomtänkta idéer som bidrar till klassens egen sång
Utvärdera arbetet
Förmåga att resonera om ditt eget och andras musicerande.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte när vi pratar om vårt musikarbete
Du funderar kring vårt musik- arbete och försöker göra ditt bästa genom att förklara hur det ska bli bättre
Dina beskrivningar om hur vårt musikarbete kan förbättras, ger tydligt ett bättre resultat