👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd - taluppfattning åk 1-3

Skapad 2019-09-11 07:23 i Köpmanholm skola Norrtälje
Grundskola 1 – 3 Matematik
Bedömningsstöd från Skolverket i matematik åk 1-3.

Innehåll

Bedömningsstöd i matematik åk 2-3

Matriser

Ma
HT åk 1 - muntligt

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
1) Talraden: ramsräkna
Eleven kan räkna till minst 25.
Eleven kan räkna till minst 50.
Eleven kan räkna till minst 115.
2) Talraden: räkna uppåt
Eleven kan räkna från 3 till 12.
Eleven kan räkna från 9 till 20.
Eleven kan räkna från 26 till 80.
3) Talraden: räkna nedåt
Eleven kan räkna nedåt från 5.
Eleven kan räkna nedåt från 10.
Eleven kan räkna nedåt från 20.
4) Talraden: efter
Eleven vet vilket tal som kommer efter: a) 1 b) 4
Eleven vet vilket tal som kommer efter: a) 7 b) 10
Eleven vet vilket tal som kommer efter: a) 79 b) 99
5) Talraden: före
Eleven vet vilket tal som kommer före: a) 2 b) 4
Eleven vet vilket tal som kommer före: a) 5 b) 9
Eleven vet vilket tal som kommer före: a) 50 b) 72
6) Antalskonstans
Eleven kan jämföra 2 mängder där föremålen har två olika storlekar.
Eleven kan känna igen ett antal föremål i samma storlek som ändrar plats (godtycklig ordning).
Prövas inte på en högre nivå.
7) Subitisera/uppskatta
Eleven kan se talet 3 och 4 på en tärning utan att behöva räkna (subitisering).
Eleven kan se talet 5 och 6 på en tärning utan att behöva räkna (subitisering).
Eleven kan uppskatta ett antal (11 st) föremål som eleven bara får titta på i ett par sekunder.
8) Namnge tal
Eleven vet vilken siffra som passar till tärningsbilder 1-6. Eleven kan namnge talen 1-6.
Eleven kan namnge talen 1-10.
Eleven kan namnge tiotalen 10-100 samt talen 11-20.
9) Fler
Eleven kan 2 fler än 3.
Eleven kan 2 fler än 6.
Eleven kan 3 fler än 13.
9) Färre
Eleven kan 1 färre än 3.
Eleven kan 1 färre än 6.
Eleven kan 3 färre än 13.
10) Uppdelning av tal
Eleven kan dela talet 5 på minst ett sätt.
Eleven kan dela talen 5 på flera sätt.
Eleven kan räkna ut uppgifter i talområdet 7-10.
11) Hälften
Eleven kan dela talet 4 på hälften med hjälp av konkret material.
Eleven kan dela talet 8 och 10 på hälften med hjälp av konkret material.
Eleven kan dela talet 12 på hälften.
11) Dubbelt
Prövas inte på en lägre nivå.
Prövas inte på mellannivå.
Eleven vet vad dubbelt så mycket som 6 och 7 är.

Ma
VT åk 1 - muntligt

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
1) Talraden (ramsräkna)
Eleven kan räkna till minst 50.
Eleven kan räkna till minst 100.
Prövas inte på en högre nivå.
2) Talraden: räkna uppåt
Eleven kan räkna från 9 till 20.
Eleven kan räkna från 26 till 40.
Eleven kan räkna från 195 till 220.
3) Talraden: räkna nedåt
Eleven kan räkna nedåt från 10.
Eleven kan räkna nedåt från 15.
Eleven kan räkna nedåt från 71.
4) Talraden: efter
Eleven vet vilket tal som kommer efter: a) 7 b) 10
Eleven vet vilket tal som kommer efter: a) 39 b) 76
Eleven vet vilket tal som kommer efter: a) 199 b) 217
5) Talraden: före
Eleven vet vilket tal som kommer före: a) 5 b) 9
Eleven vet vilket tal som kommer före: a) 29 b) 34
Eleven vet vilket tal som kommer före: a) 120 b) 300
6) Stegräkning
Eleven kan räkna tio steg i taget från 10-50.
Eleven kan räkna tio steg i taget från 0-100.
Eleven kan räkna tio steg i taget från 12-62.
7) Antalskonstans
Eleven kan känna igen ett antal föremål i samma storlek som ändrar plats (godtycklig ordning).
Prövas inte på mellannivå.
Prövas inte på en högre nivå.
8) Subitisering/uppskattning
Eleven kan se talet 5 och 6 på en tärning utan att behöva räkna (subitisering).
Eleven kan uppskatta ett antal (11 st) föremål som eleven bara får titta på i ett par sekunder.
Eleven kan uppskatta ett antal (18 st) föremål som eleven bara får titta på i ett par sekunder.
9) Minskning
Eleven kan minska två från 7.
Eleven kan minska två från 13.
Eleven kan säga en räknehändelse som passar till 15-4. Eleven kan räkna ut uppgiften 19-17. Eleven berättar hur eleven tänker.
10) Räkna: fler
Eleven kan 2 fler än 6.
Eleven kan 3 fler än 13.
Eleven kan 8 fler än 15.
10) Räkna: färre
Eleven kan 1 färre än 6.
Eleven kan 3 färre än 13.
Eleven kan 7 färre än 15.
11) Uppdelning av tal
Eleven kan dela talen 5 på flera sätt.
Eleven kan räkna ut uppgifter i talområdet 7-10.
Eleven kan räkna ut uppgifter i talområdet 11-19.
12) Hälften
Eleven kan dela talen 8 och 10 på hälften med hjälp av konkret material.
Eleven kan dela talet 6 på hälften.
Eleven kan dela talen 12 och 50 på hälften.
12) Dubbelt
Prövas inte på en lägre nivå.
Eleven vet vad dubbelt så mycket som 4 och 5 är.
Eleven vet vad dubbelt så mycket som 15 och 100 är.

Ma
VT åk 1 - skriftligt

Taluppfatttning - Skriftliga uppgifter

Uppgifter på lägre nivå, mellannivå eller högre nivå.
Godkänt svar

Uppgifter på låg nivå

Godkänt svar
1) Hur många, ringa in?
Eleven kan räkna och ringa in ett antal 0-10.
2) Talet efter
Eleven vet vilket tal som kommer efter talen 0-10.
3) Hur många, räkna?
Eleven kan räkna ett antal 0-5.
4) Storleksordna tal 0-10
Eleven kan storleksordna tal 0-10 och börja med det minsta.
5) Dela upp talet
Eleven kan dela upp tal 0-6.
6) Beräkna
Eleven kan beräkna uppgifter med addition i talområdet 0-6.

Uppgifter på mellannivå

Godkänt svar
1) Talgrannar
Eleven kan talens grannar 0-11.
2) Fortsätta talföljden
Eleven kan fortsätta talföljden med tvåhopp 0-14 och talföljden bakåt 7-1.
3) Tallinjen
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-20.
4) Dela upp talet
Eleven kan dela upp tal 0-10.
5) Storleksordna tal 0-31
Eleven kan storleksordna tal 0-31 och börja med det minsta.
6) Beräkna: addition
Eleven kan beräkna uppgifter med addition i talområdet 0-10.
7) Beräkna: subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med subtraktion i talområdet 0-10.
8) Likhetstecknet, skriv talet som fattas.
Eleven kan beräkna uppgifter med addition där tal fattas i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.

Uppgifter på hög nivå

Godkänt svar
1) Talgrannar
Eleven kan talens grannar 0-170.
2) Fortsätta taljföljden
Eleven kan fortsätta talföljden med trehopp 1-19 och talföljden bakåt med tvåhopp 37-25.
3) Dra streck till rätt plats på tallinjen
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-50. Eleven kan räkna ut att varje streck betyder två steg på tallinjen.
4) Storleksordna tal 0-231
Eleven kan storleksordna tal 0-231 och börja med det minsta.
5) Likhetstecknet: addition
Eleven kan beräkna uppgifter med addition i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
6) Likhetstecknet: subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med subtraktion i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
7) Beräkna: multiplikation
Eleven kan beräkna multiplikation med tabellerna: 2,3,5 och 10.
8) Textuppgift 1
Eleven kan utifrån en textuppgift lägga ihop två summor som tillsammans blir 95.
9) Textuppgift 2
Eleven kan utifrån en textuppgift dela en summa (äpplen) på fyra (barn).

Ma
HT åk 2 - skriftligt

Uppgifter på låg nivå

Godkänt svar
1) Talet efter
Eleven kan vilka tal som kommer efter i talområdet 11-20.
2) Vilket tal visas
Eleven kan skriva vilka tal som visas genom att räkna ental och tiotal.
3) Tallinjen
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-20.
4) Dela upp talet
Eleven kan dela upp tal 0-10.
5) Storleksordna 0-21
Eleven kan storleksordna tal 0-21 och börja med det minsta.
6) Beräkna: addition
Eleven kan beräkna uppgifter med addition i talområdet 0-10.
7) Beräkna: subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med subtraktion i talområdet 0-10.
8) Likhetstecknet, skriv talet som saknas.
Eleven kan beräkna uppgifter med addition där tal fattas i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.

Uppgifter på mellannivå

Godkänt svar
1) Talgrannar
Eleven kan talens grannar i talområdet 0-50.
2) Vilket tal visas
Eleven kan skriva vilka tal som visas genom att räkna ental och tiotal.
3) Tallinjen
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-40.
4) Dela upp talet
Eleven kan dela upp tal 0-12.
5) Storleksordna tal 0-100
Eleven kan storleksordna tal 0-100 och börja med det minsta.
6) Beräkna: addition
Eleven kan beräkna uppgifter med addition i talområdet 0-20.
7) Beräkna: subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med subtraktion i talområdet 0-13.
8) Likhetstecknet: skriv talet som saknas.
Eleven kan beräkna uppgifter med addition där tal fattas i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
9) Textuppgift
Eleven kan utifrån en textuppgift lägga ihop två summor som tillsammans blir 95.

Uppgifter på hög nivå

Godkänt svar
1) Talgrannar
Eleven kan talens grannar 0-201.
2) Fortsätta talföljd
Eleven kan fortsätta talföljden med femhopp 10-40 och talföljden bakåt med tvåhopp 77-65.
3) Dra streck till rätt plats på tallinjen
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-100. Eleven kan räkna ut att varje streck betyder två steg på tallinjen.
4) Likhetstecknet: addition
Eleven kan beräkna uppgifter med addition där tal fattas i talområdet 0-30. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
5) Likhetstecknet: subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med subtraktion där tal fattas i talområdet 0-25. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
6) Beräkna: multiplikation
Eleven kan beräkna multiplikation med tabellerna: 2,3,5 och 10.
7) Textuppgift 1
Eleven kan utifrån en textuppgift lösa ett problem i två steg.
8) Textuppgift 2
Eleven kan utifrån en textuppgift dela en summa (pengar) lika på 4 (barn).
9) Beräkning med addition
Eleven kan beräkna uppgiften 18+19= Eleven behöver inte visa hur eleven tänkt genom en skriftlig uträkning.
9) Beräkning med subtraktion
Eleven kan beräkna uppgiften 125-65= Eleven behöver inte visa hur eleven tänkt genom en skriftlig uträkning.

Ma
VT åk 2 - muntligt

Taluppfattning - muntligt

Låg nivå
Mellannivå
Hög nivå
1) Talraden
Eleven kan räkna till minst 100.
Eleven kan räkna till minst 115.
Prövas inte på en högre nivå.
2) Talraden: räkna uppåt
Eleven kan räkna från 26 till 40.
Eleven kan räkna från 79 till 101.
Eleven kan räkna från 996 till 1007.
3) Talraden: räkna nedåt
Eleven kan räkna nedåt från 15.
Eleven kan räkna nedåt från 28.
Eleven kan räkna nedåt från 314 (stoppa vid 295).
4) Talraden: efter
Eleven vet vilket tal som kommer efter: a) 39 b) 76
Eleven vet vilket tal som kommer efter: a) 89 b) 199
Eleven vet vilket tal som kommer efter: a) 859 b) 1389
5) Talraden: före
Eleven vet vilket tal som kommer före: a) 29 b) 34
Eleven vet vilket tal som kommer före: a) 89 b) 120
Eleven vet vilket tal som kommer före: a) 200 b) 1000
6) Talraden/stegräkning
Eleven kan räkna tio steg i taget från 0-100.
Eleven kan räkna 5 steg i taget från 0-50.
Eleven kan räkna tio steg i taget från 112-172.
7) Antalskonstans
Eleven kan känna igen ett antal föremål i samma storlek som ändrar plats (godtycklig ordning).
Prövas inte på mellannivå.
Prövas inte på en högre nivå.
8) Uppskattning
Alla nivåer.
Eleven kan uppskatta ett antal (11 st) föremål som eleven bara får titta på i ett par sekunder.
Eleven kan uppskatta ett antal (18 st) föremål som eleven bara får titta på i ett par sekunder.
Eleven vet vilket tiotal som är närmast 59. Eleven vet vilket hundratal som är närmast 375. Eleven vet vilket tusental som är närmast 2089.
9) Minskning
Alla nivåer.
Eleven kan säga en räknehändelse som passar till 5-2. Eleven kan räkna ut uppgiften 9-7. Eleven berättar hur eleven tänker.
Eleven kan säga en räknehändelse som passar till 15-4. Eleven kan räkna ut uppgiften 19-17. Eleven berättar hur eleven tänker.
Eleven kan säga en räknehändelse som passar till 31-7. Eleven kan räkna ut uppgiften 52-49. Eleven berättar hur eleven tänker.
10) Räkna: fler
Alla nivåer.
Eleven kan 3 fler än 13.
Eleven kan 8 fler än 15.
Eleven kan 7 fler än 34.
10) Räkna: färre
Alla nivåer.
Eleven kan 3 färre än 13.
Eleven kan 6 färre än 15.
Eleven kan 6 färre än 53.
11) Uppdelning av tal
Alla nivåer.
Eleven kan räkna ut uppgifter i talområdet 4-10. Eleven har automatiserat de flesta uppgifterna utantill.
Eleven kan räkna ut uppgifter i talområdet 10-19. Eleven har automatiserat de flesta uppgifterna utantill.
Eleven kan lösa en muntlig textuppgift som behöver lösas i två steg.
12) Hälften
Alla nivåer.
Eleven kan dela talet 6 på hälften.
Eleven kan dela talen 12 och 50 på hälften.
Eleven kan förklara vad hälften betyder.
12) Dubbelt
Alla nivåer.
Eleven vet vad dubbelt så mycket som 4 och 5 är.
Eleven vet vad dubbelt så mycket som 15 och 100 är.
Eleven kan förklara vad dubbelt betyder.

Ma
VT åk 2 - skriftligt

Uppgifter på låg nivå

Godkänt svar
1) Talgrannar
Eleven kan talens grannar 0-21.
2) Fortsätta talföljden
Eleven kan fortsätta talföljden med tvåhopp 2-14 och talföljden bakåt 7-1.
3) Tallinjen
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-20.
4) Dela upp talet
Eleven kan dela upp tal 0-8.
5) Storleksordna tal 0-31
Eleven kan storleksordna tal 0-31 och börja med det minsta.
6) Beräkna: addition
Eleven kan beräkna uppgifter med addition i talområdet 0-16.
7) Beräkna: subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med subtraktion i talområdet 0-12.
8) Likhetstecknet, skriv talet som saknas.
Eleven kan beräkna uppgifter med addition där tal fattas i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.

Uppgifter på mellannivå

Godkänt svar
1) Talgrannar
Eleven kan talens grannar 0-170.
2) Fortsätt talföljden
Eleven kan fortsätta talföljden med trehopp 1-19 och talföljden bakåt med tvåhopp 14-2.
3) Dra streck till rätt plats på tallinjen
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-75.
4) Storleksordna talen 0-231
Eleven kan storleksordna tal 0-231 och börja med det minsta.
5) Likhetstecknet: addition
Eleven kan beräkna uppgifter med addition i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
6) Likhetstecknet: subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med subtraktion i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
7) Beräkna: multiplikation
Eleven kan beräkna multiplikation med tabellerna: 2,3,5 och 10.
8) Textuppgift 1
Eleven kan utifrån en textuppgift lägga ihop två summor som tillsammans blir 95.
9) Textuppgift 2
Eleven kan utifrån en textuppgift dela en summa (äpplen) på fyra (barn).

Uppgifter på hög nivå

Godkänt svar
1) Talgrannar
Eleven kan talens grannar 0-2102.
2) Fortsätt talföljden
Eleven kan fortsätta talföljden bakåt med trehopp 102-84 och talföljden med tjugofemhopp 225-350.
3) Fortsätt talföljden + förklara
Eleven kan fortsätta talföljden genom att dubbla varje tal (2, 4, 8 16, 32, 64, 128). Eleven kan förklarar hur eleven tänker.
4) Dra streck till rätt plats på tallinjen
Eleven kan placera ut talen 25, 50 och 75 på en tom tallinje. Eleven kan placera ut tal från 500-1000 på en tallinje där varje streck betyder tjugo steg på tallinjen. Eleven kan placera ut talen 1/2, 1 och 1,5 på en tom tallinje.
5) Likhetstecknet: addition och subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med addition och subtraktion där tal fattas i talområdet 0-30. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
6) Beräkna: multiplikation
Eleven kan beräkna multiplikation med tabellerna: 6, 7 och 8.
7) Beräkna: division
Eleven kan dividera 14/2, 300/2, 40/5 och 1000/10.
8) Textuppgift 1
Eleven kan utifrån en textuppgift lösa ett problem i två steg.
9) Textuppgift 2
Eleven kan utifrån en textuppgift dela ett antal äpplen i tre delar och räkna ut hur många delar det är.
10) Beräkning med addition
Eleven kan beräkna uppgiften 48+59= Eleven behöver inte visa hur eleven tänkt genom en skriftlig uträkning.
10) Beräkning med subtraktion
Eleven kan beräkna uppgiften 64-28= Eleven behöver inte visa hur eleven tänkt genom en skriftlig uträkning.

Ma
HT åk 3 - skriftligt

Uppgifter på låg nivå

Godkänt svar
1) Talgrannar
Eleven kan talens grannar 0-81.
2) Fortsätta talföljden
Eleven kan fortsätta talföljden med tvåhopp 10-22 och talföljden bakåt 19-13.
3) Dra streck till rätt plats på tallinjen
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-70.
4) Storleksordna tal 0-101
Eleven kan storleksordna tal 0-101 och börja med det minsta.
5) Beräkna: addition
Eleven kan beräkna uppgifter med addition i talområdet 0-23.
6) Beräkna: subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med subtraktion i talområdet 0-20.
7) Likhetstecknet: addition och subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med addition och subtraktion där tal fattas i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
8) Textuppgift 1
Eleven kan utifrån en textuppgift lösa ett problem med addition. Eleven kan visa hur eleven löst uppgiften.
9) Textuppgift 2
Eleven kan utifrån en textuppgift lösa ett problem med subtraktion. Eleven kan visa hur eleven löst uppgiften.

Uppgifter på mellannivå

Godkänt svar
1) Talgrannar
Eleven kan talens grannar 0-291.
2) Fortsätt talföljden
Eleven kan fortsätta talföljden bakåt med tvåhopp 19-9 och talföljden med femhopp 11-26.
3) Talsorter
Eleven kan skriva ihop talsorter.
4) Bråk
Eleven kan para ihop 1/2 till rätt bild. Eleven kan para ihop 1/4 till rätt bild.
5) Dra streck till rätt plats på tallinjen
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-100. Eleven kan räkna ut att varje streck betyder två och fem steg på tallinjen.
6) Beräkna, likhetstecknet: addition och subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med addition och subtraktion där tal fattas i talområdet 0-30. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
7) Beräkna, likhetstecknet: multiplikation
Eleven kan beräkna multiplikation med tabellerna: 1, 2, 3, 4, 5 och 10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
8) Beräkna: division
Eleven kan dividera 8/2, 6/3, 10/5 och 100/2.
9) Textuppgift 1
Eleven kan utifrån en textuppgift lösa ett problem med subtraktion. Eleven kan visa hur eleven löst uppgiften.
10) Textuppgift 2
Eleven kan utifrån en textuppgift lösa ett problem med division eller annat lämpligt räknesätt. Eleven kan visa hur eleven löst uppgiften.

Uppgifter på hög nivå

Godkänt svar
1) Fortsätt talföljden
Eleven kan fortsätta talföljden bakåt med fyrahopp 303-279 och talföljden med tvåhundrafemtiohopp 2250-2500.
2) Hitta på en egen talföljd
Eleven kan hitta på en egen talföljd och förklara hur eleven tänkt.
3) Skriv talet som saknas: alla räknesätt
Eleven visar kunskap om de fyra räknesätten. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
4) Beräkna: multiplikation och division
Eleven visar kunskap om multiplikation och division.
5) Dra streck till rätt plats på tallinjen
Eleven kan placera ut 1/2, 1/4 och 3/4 på en tom tallinje. Eleven kan markera 1/3. Eleven kan lösa en textuppgift med bråk/division.
6) Textuppgift 1
Eleven kan utifrån en textuppgift lösa ett problem med hjälp av addition eller subtraktion. Eleven kan visa hur eleven löst uppgiften.
7) Textuppgift 2
Eleven kan utifrån en textuppgift lösa ett problem med hjälp av lämpligt räknesätt. Eleven kan visa hur eleven löst uppgiften.
8) Textuppgift 3
Eleven kan utifrån en textuppgift lösa ett problem i två steg. Eleven kan visa hur eleven löst uppgiften.
9) Textuppgift 4
Eleven kan utifrån en textuppgift lösa ett problem med division eller annat lämpligt räknesätt. Eleven kan visa hur eleven löst uppgiften.
10) Beräkning med addition
Eleven kan beräkna uppgiften 148+59= Eleven visar med en effektiv/utvecklingsbar skriftlig räknemetod hur eleven kommit fram till rätt svar.
10) Beräkning med subtraktion
Eleven kan beräkna uppgiften 164-28= Eleven visar med en effektiv/utvecklingsbar skriftlig räknemetod hur eleven kommit fram till rätt svar.