Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 19, åk 8, Eng - The magic world of dreams BW

Skapad 2019-09-11 08:27 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Vi läser om filmer och skådespelare. Vi ser på klipp från olika långfilmer.

Innehåll

The magic world of dreams, ht 19

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Innehåll

Arbeta med en Keynotepresentation om en skådespelare/skådespelerska. Du ska göra en muntlig presentation i ca 2 min och dessutom visa ett kortare filmklipp för klassen. Ord och fraser om film. Grammatik: adverb

Genomförande

Du arbetar med kapitel 1 i ”Prime Time Main” - textboken samt övningar i övningsboken. Vi arbetar med texter om film och skådespelare.
Vi tittar på olika filmkilpp.

 

Läxförhör och löpande under lektionerna. Du visar att du kan formulera. Du visar språklig förståelse och skriftlig förmåga i checkpointen, där du visar din förmåga att skriva en sammanhängande text som är tydlig och med fungerande grammatik

Kursplanemål

Kommunikationens innehåll • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Lyssna och läsa – reception • Talad engelska och texter från olika medier. • Talad engelska med viss regional och social färgning. • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar. • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte. • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier. • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang. Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner. • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser

En
The magic world of dreams, ht 19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och samman-hängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelseer med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: