👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik

Skapad 2019-09-11 08:31 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi kommer arbeta med substantiv, verb, adjektiv och prepositioner.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Eleverna ska få arbeta med svensk grammatik. Syftet med detta är att eleverna ska få en större förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och utifrån denna kunskap utveckla sin förmåga att använda sig av språket.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Eleverna kommer att arbeta med ett antal områden kopplade till det svenska språket. De ska få möjlighet att utveckla det svenska språket både muntligt och skriftligt genom både grammatik, ordkunskap och rättstavning. Grammatiken ska hjälpa eleverna att förstå det svenska regelsystemet, hur orddelar kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. 

Det här ska vi göra:

- genomgångar

- arbeta med ordklasserna substantiv, adjektiv, verb och prepositioner. Detta genom gemensamma övningar, grupparbete samt enskilt arbete.

Det här kommer eleverna bedömas på:

din förmåga att:

- förstå substantivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett substantiv är (singular, plural, obestämd, bestämd, konkreta och abstrakta).


- förstå adjektivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett adjektiv är (komparera).


- förstå verbens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett verb är (tempus).

 

- förstå vad prepositioner är och hur de används.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Grammatik

Grammatik

Osäker
Säker
Mycket säker
Substantiv
Jag vet vad ett substantiv är
Jag kan nämna substantiv i singularis och pluralis
Jag kan säga om ett substantiv är i bestämd eller obestämd form
Jag kan säga om ett substantiv är i konkret eller abstrakt form
Adjektiv
Jag vet vad ett adjektiv är
Jag kan komparera ett adjektiv
Verb
Jag vet vad ett verb är
Jag kan nämna verb i grundformen, nutid och dåtid, (infinitiv, presens, preteritum)
Prepositioner
Jag vet vad en preposition är