👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för fritids 2019-2020

Skapad 2019-09-11 09:08 i Torna Hällestads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Pedagogisk planering fritidsverksamheten vid Torna-Hällestads skola, ht,vt 2019-2020
fritidsverksamheten vid Torna -Hällestads skola utgår från läroplanen Lgr11, kap 4., samt de lokala verksamhetsmålen.
 
Målområden
 
Pedagogisk planering fritidsverksamheten ht,vt 2019-2020.
i vår fritidsverksamhet utgår vi från Lgr11, kap.4 och de lokala verksamhetsmålen.
 
 
Verksamhetsmål – 2019-2020
Öka trygghet och trivseln för alla elever
Öka tillgängligheten för alla elever. 
Öka elevernas kunskap om digitalisering.
Läroplansmål
Centralt innehåll lgr 11 kap.4:
Språk och kommunikation
  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans,drama och snickeri.
  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
 Natur och samhälle
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 
Genomförande
Genomförande av verksamhetsmål
 
Genom att skapa en lugn och trygg inomhusmiljö. Utnyttjar lokalerna på ett annat sätt och möblera om i lokalerna.
Vid mellanmålet organiserar om så att fler vuxna är delaktiga och kan stötta kommunikation och samtal mellan eleverna.
Genom att göra alla aktiviteter i fritidsverksamheten är tillgänglig för alla elever och vi använder bildstöd för att visa veckans aktiviteter. Vi utgår från läroplanens centrala innehåll när vi sätter upp våra mål och genom vilka aktiviteter dessa förväntas nås.
Genom att:  pedagogerna arbetar inom ramen för BFL med Skolverkets modul Digitalisering. Eleverna ska få möjlighet att göra egna filmer via Imovie.  Man kommer att använda  Skolverkets och Lunds kommuns moduler kring digitalisering med fokus på.
 
Genomförande av läroplansmål
För att genomföra våra mål använder vi leklådor för rollekar, organiserade utomhuslekar samt gruppaktiviteter.
Gruppaktiviteterna omfattar följande:
måndagar; ateljé och skapande
tisdagar; snicken
onsdagar; rollspel
torsdagar; musik och dans
fredag: digitalt skapande med enkel programmering och Imovie (kommer under vårterminen)
 
 
Utvärdering

 

Verksamheten utvärderas med eleverna i vårt fritidsråd samt genom personalens utvärderingsdagar i slutet av terminen.