👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi - Kolväten, kap 7

Skapad 2019-09-11 09:17 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Kemi
Du kan inte leva utan kolföreningar! Allt levande är byggt av sådana föreningar, och de finns i sådant som du använder nästan varje dag: mat, kläder, papper, plast, schampo och mycket annat. Kolföreningar kan se mycket olika ut, men en sak har de gemensam: alla innehåller kolatomer. Antalet kolföreningar är oerhört stort, flera miljoner. De studeras inom den del av kemin som kallas organisk kemi.

Innehåll

lektion 1

7.1 Kolatomer är en mångsidig byggsten.

 

Läs s 101-102 i kemi light ”Spektrum”.

 

Svara på frågorna i arbetshäftet på s 4-5

Titta på genomgången: Youtube, Andreas Sandqvist, ” Kolets kemi” 

Eller använd länken

https://www.youtube.com/watch?v=WU8G7neD5x4

 

lektion 2

 

7.2 Kolväten är grunden i organisk kemi

 

Läs s 103-104 i kemi light ”Spektrum”.

 

Svara på frågorna i arbetshäftet på s 6-9

 

Titta på genomgången: Youtube, Andreas Sandqvist, ” kolväten”

Eller använd länken

 

https://www.youtube.com/watch?v=6cORgX7yXY8

 

 

lektion 3 

 

7.2 Kolväten är grunden i organisk kemi

 

Läs s 103-104 i kemi light ”Spektrum”.

Svara på frågorna i arbetshäftet på s 6-9

 

Titta på genomgången: Youtube, Andreas Sandqvist, ” kolväten”

Eller använd länken

 

https://www.youtube.com/watch?v=6cORgX7yXY8

 

 

lektion 4

 

7.3 Omättade kolväten har färre väteatomer.

 

Läs s 106-107 i kemi light ”Spektrum”.       

 

Svara på frågorna i arbetshäftet på s 10-11

 

Lektion 5

7.4 Alkoholer är mer än vin och sprit

 

Läs s 108-109 i kemi light ”Spektrum”.       

 

Svara på frågorna i arbetshäftet på s 12-13

 

Titta på genomgången: Youtube, Andreas Sandqvist, ” Alkoholer”

Eller använd länken

 

https://www.youtube.com/watch?v=36JET9eCM9c

 

Lektion 6

7.5 Organiska syror i frukt och din kropp

 

Läs s 110-111 i kemi light ”Spektrum”

Titta på genomgången: Youtube, Andreas Sandqvist, ” Organiska syror och estrar” 

Svara på frågorna i arbetshäftet på s 12-13

 

Eller använd länken

https://www.youtube.com/watch?v=O7Zg2BOJH8M

 

Lektion 7 

Laboration. Planering av en systematisk undersökning

 

Lektion 8

 

 

7.6 Estrar ger smak och doft

 

Läs s 112 i kemi light ”Spektrum”

Titta på genomgången: Youtube, Andreas Sandqvist, ” Organiska syror och estrar” 

Eller använd länken

https://www.youtube.com/watch?v=O7Zg2BOJH8M

 

Lektion 9

Diskutera och ta ställning

Lektion 10 

Prov på Organisk kemi

måndag

 

måndag

 

onsdag

 

 

Alla genomgångar hittar du på Youtube som Andreas Sandqvist har gjort. Ange rubriken på genomgången i sökfältet och hans namn. Tänk på att hålla dig vid planeringen. Om du inte blir klar under lektionstid med uppgifterna, ska du fortsätta arbeta hemma med dem.

 

Konkretiserade mål / innehåll i kursen:

 

·         förstå varför kolföreningar är så vanliga och viktiga

·         känna till hur ett kolväte är uppbyggt

·         känna till några vanliga kolväten (alkaner, alkener och alkyner) och vad de används till

·         kunna skillnaden mellan ett mättat och ett omättat kolväte

·         kunna känna igen en alkoholmolekyl

·         känna till några alkoholer och deras användningsområden (metanol, etanol, glykol, glycerol)

·         förstå varför etanol som motorbränsle inte bidrar till ökade koldioxidutsläpp

·         kunna vad som kännetecknar en organisk syra

·         känna till några organiska syror

·         kunna beskriva vad en ester är, hur den bildas och redogöra för några användningsområden av estrar

 

Bedömning:

 

Du kommer att bedömas om du har förmåga att:

 

§  använda kemins begrepp i olika situationer samt visa på kemiska samband i människokroppen och i naturen och ge exempel på materiens kretslopp.*

§  föra resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. 

§  samtala om och diskutera frågor som rör området. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtal och diskussioner framåt

§  genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och frågeställningar där du använder utrustning på ett säkert och fungerande sätt. Du jämför resultaten med frågeställningarna och drar slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier samt ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Dessutom gör du dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder i en skriftlig rapport.

 

Detta kommer du att få möjlighet att visa vid diskussioner, laborationsrapporter och ett avslutande skriftligt prov.

Arbetssätt:

 

Vårt arbete kommer att bestå av genomgångar, instuderingsfrågor, filmvisningar, powerpoint-presentationer, diskussioner, laborationer med lab-rapport och praktiska uppgifter där vi bearbetar områdets olika begrepp,

 Området kommer att avslutas med ett prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9