👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat och litteraturanalys NA21

Skapad 2019-09-11 10:06 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
I det här momentet skall du få öva på att skriva referat dvs. sammanfatta andra texter samt att skriva en litteraturanalys på boken "The Hate U Give. Båda uppgifterna lämnar du in i slutet av momentet på Unikum.

Innehåll

9/9 Introduktion till hur man skriver ett referat + övning

P.P Referat

Referatövning

10/9 Skriv referat + boksamtal kap. 6-10

Frågor till boken

Artiklar

16/9 Skriv referat

17/9 Skriv referat + boksamtal kap. 11-15

23/9  Skriv klart referat 

24/9 Ge varandra feedback på texterna. Lämna in på Unikum.

Boksamtal kap. 16-20,  fortsätt läsa i din bok.

Frågor till boken

30/9 Läs klart boken "The Hate U Give" och skriv en litteraturanalys på din valda bok

1/10 Skriv en litteraturanalys på din valda bok

7/10 Skriv klart din litteraturanalys (max 2 A4-sidor)

8/10 Se filmen "The Hate U Give"

14/10 Se klart filmen  "The Hate U Give" och diskutera likheter och skillnader med boken. 

Jämförelse - film och bok

Uppgifter

 • Referatuppgift - SV1

 • Litteraturanalys - SV1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  A
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
  Sve  A
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  E

Matriser

Sve
Litteraturanalys SV1

E
C
A
Aspekt 1
Eleven kan skriva en litteraturanalys som är sammanhängande, begriplig och följer skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan skriva en litteraturanalys som är sammanhängande och begriplig där dispositionen är tydlig urskiljbar. Texten följer skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan skriva en litteraturanalys som är sammanhängande och begriplig och väldisponerad.Texten följer skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Ny aspekt
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i den lästa boken.
Eleven återger några iakttagelse och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i den lästa boken.
Eleven återger några iakttagelse och formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i den lästa boken samt relaterar innehållet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Sve
Referat

E
C
A
Aspekt 1
Innehåll och disposition
Elevens text är samman-hängande, begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Elevens text är samman-hängande, begriplig samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Elevens text är sammanhängande, begriplig, väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Ny aspekt
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Ny aspekt
Referatteknik
Eleven kan läsa, och göra enkla sammanfattningar av texter samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, och göra sammanfattningar av texter samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, och göra sammanfattningar av texter samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.