Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering år 7, Klassresan

Skapad 2019-09-11 10:09 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Pedagogisk planering år 7, Klassresan

Innehåll

Pedagogisk planering för boken Klassresan, åk 7 v. 36-45

 

Syfte

Du ska få träna på att formulera dig och kommunicera i tal och skrift samt att läsa och analysera skönlitteratur.

 

Hur vi arbetar

Vi högläser boken Klassresan.

Vi stannar på olika ställen i boken för att reflektera och diskutera, både i helklass och smågrupper.

Du skriver en reflektion kring vad du tror händer på discot.

Vi diskuterar kring etik och moral i boken. 

Du skriver en fortsättning på boken- Klassfesten. 

Vi tar reda på fakta om författaren och diskuterar varför hon kan ha skrivit boken. Vi undersöker vilka kopplingar hon har till det hon skriver om. 

 

Bedömning

Du betygssätts på:

Den skriftliga reflektionen kring vad som händer på discot.

Deltagande i diskussionerna.

Din berättelse om Klassfesten.

 

Kunskapskrav

 

Reflektionen kring discot: 

E- Du visar att du har förstått handlingen i boken genom att berätta om vad du tror ska hända på discot utifrån det vi läst innan. Du skriver en enkel reflektion.

C- Din reflektion är trovärdig. Du beskriver händelserna så att man kan känna igen karaktärerna ifrån boken.

A- Din reflektion är mycket trovärdig och stämmer väl överens med det vi läst i boken. 

 

Berättelsen om Klassfesten:

E- Du skriver en berättelse om vad som händer på klassfesten kortfattat och enkelt. Du berättar om känslor och tankar som huvudpersonerna har. Din berättelse har en inledning, en röd tråd och ett tydligt avslut.

C- Du använder dessutom ett mer varierat och korrekt språk och beskriver karaktärerna målande och har en tydlig struktur i berättelsen.

A- Du har dessutom ett gott flyt i texten och både karaktärer och handling är väl beskrivna.

 

De muntliga diskussionerna:

E- Du visar att du kan föra enkla resonemang kring tydliga budskap i texten. Du kan även göra enkla kopplingar till författaren. Du kan tycka och tänka kring bokens innehåll och hur den är skriven. Du framför åsikter och argument.

C- Dina resonemang är utvecklade och du kan förklara bra hur du menar. 

A- Dina resonemang är välutvecklade och nyanserade.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: