Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ankarets Fritidshem Trygghet o gemenskap

Skapad 2019-09-11 10:13 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola F – 3
Vi arbetar med gemenskap o trygget för att skapa en trygg miljö på fritidshemmet. Alla elever ska känna sig trygga, delaktiga på Ankaret.

Innehåll

 

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.


Mål

Att alla elever ska trivas, känna glädje, vara trygga och känna en god gemenskap på fritids. Eleverna ska också känna till skolans ordningsregler samt Ankarets regler.   

 

Så här arbetar vi

 • Gemensamma leker i olika former

 • Deltagande i gympan är valfri för att värna om elevernas trygghet och frihet att välja

 • Utedagar för våra 3.or tillsammans med de andra 3:orna från briggen o fyren. Utedagar för F-1.

 • Pyssel /aktiviteter i olika grupper samt former utifrån elevernas intresse.

 • Aktiviteter där eleverna lär av varandra.

 

Vi ska utnyttja hela Ankaret så att ljudnivån inte blir så hög. 

Vi anpassar verksamheten efter elevernas behov. 

 

Vi pedagoger stöttar och stimulerar genom att skapar de rum och arbetsro som aktiviteterna behöver. Vi är även delaktiga med ett stort engagemang i aktiviteterna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: