Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Sverige

Skapad 2019-09-11 10:18 i Fagersjöskolan Stockholm Grundskolor
Planering:Hur Sverige formats och hur Sverige ser ut idag.
Grundskola 4 Geografi
Är det jättar som kastat ut stora stenblock i naturen?

Vad är en jättegryta?

Har verkligen hela Sverige en gång varit täckt av is?

I vilken del av Sverige bor du?

Vad är det för skillnad på naturen i Skåne och Lappland?

Vad är det för skillnad på ett län och ett landskap?

Det och mycket mer kommer du att kunna svara på när vi har arbetat färdigt med arbetsområdet.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med? v.36-43

 • hur Sverige formats
 • hur vi människor förändrar landskapet
 • hur Sverige är indelat
 • hur olika delar av Sverige ser ut
 • var hav, sjöar och vattendrag finns i Sverige

Hur ska jag arbeta?

 • arbeta med läromedlet "Koll på Sverige" elevbok och aktivitetsbok
 • lyssna på Eva-Lenas genomgångar
 • arbeta med olika kartor och jordgloben
 • se filmer om Sverige
 • exkursioner
 • arbeta med uppdrag och kartläxor

 

Vad ska jag kunna?

Skriv ned tydligt vad eleverna ska kunna i en punktlista.

Jag ska kunna:

 • hur Sverige formats genom  tiderna av naturens påverkan
 • hur Sverige formats genom tiderna av människans påverkan
 • hur Sverige är indelat i regioner, landskap och län
 • hur olika delar av Sveriges natur ser ut
 • hur Sveriges naturresurser används
 • veta var hav, sjöar och vattendrag, några viktiga städer samt berg heter samt var de ligger.

 

 • Detta visar jag genom att:
 • arbeta aktivt med "Koll På Sverige"
 • lyssna på Eva-Lenas genomgångar
 • delta aktivt i diskussioner 
 • muntligt och skriftligt kunna namn på landskap, viktiga städer, hav, sjöar och berg

 

 

Stödfrågor till kommentarsruta

Din lärare svarar på dessa frågor i kommentarsrutan efter avslutat arbetsområde.
Du och dina föräldrar kan också kommentera i kommentarsrutan.
Glöm inte att spara ditt inlägg.


-Du har följande förmågor / kunskaper...
-Vad behöver du utveckla?
-Hur kan skolan/läraren hjälpa dig att utvecklas?
-Hur kan du själv göra för att utvecklas?

Uppgifter

 • Berg och fjäll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: