Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 19/20

Skapad 2019-09-11 10:44 i Hindås skola Härryda
Engelska åk2
Grundskola 4 – 6 Engelska
Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya sätt att se på omvärlden, och ge ökade möjligheter till kontakter. Kan du engelska har du goda möjligheter att kunna förstå människor och de förstå dig, på fler ställen runt om på vår planet.

Innehåll

Arbetssätt

Du kommer att få läsa enkla instruktioner.

Öva vanliga ord, fraser.

Du ska få berätta något om dig själv och andra.

Läsa korta texter och översätta till svenska.

Ställa och besvara enkla frågor i dialoger.

Skriva korta texter.

 

Elevinflytande

Du har möjlighet att arbeta varierat. Detta gör vi med läroböcker, film, skapande och genom samtal. Du kan påverka vilka texter du vill använda, vad innehållet i dina texter skall ha samt vad dina muntliga presentationer skall innehålla.

 

Förmågor

Du skall förstå enkla instruktioner.

Känna igen och kunna vanliga ord, fraser.

Kunna berätta något om dig själv och andra.

Förstå 

Ställa och besvara enkla frågor i dialoger.

Skriva en kort text.

 

Bedömning

Löpande bedömning av de uppgifter som genomförs.

 

 

Uppgifter

Matriser

En
Lgr11 Engelska åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Förstå
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Kommunicera
Formulera sig muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera
Formulera sig skriftligt
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå talad och skriven engelska.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan i viss utsträkning använda sig av strategier.
Kan i viss utsträkning använda sig av strategier.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan använda sig av några olika strategier.
Kan använda sig av flera olika strategier.
Anpassa och bearbeta språket
Kunna bearbeta och förbättra egna texter och muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan göra enstaka enkla förbättringar.
Kan göra enkla förbättringar
Kan göra enkla förbättringar. Kan i någon mån anpassa språket till syfta, mottagare och situation.
Reflektion
Kunna reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kultur i engelskspråkiga länder.
Kan kommentera några företeelser i enkel form, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan kommentera några företeelser i enkel form, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan kommentera några företeelser översiktligt, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Språkutveckling utifrån olika medier
Kunna söka, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda sig av materialet i egen produktion.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: