Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupparbete Norden

Skapad 2019-09-11 10:46 i Fagersjöskolan Stockholm Grundskolor
Grupparbete om de nordiska länderna (ej Sverige) Kamratbedömning.
Grundskola 5 Geografi
Under några veckor kommer vi att arbeta med ämnet geografi. Vi kommer att titta närmare på de nordiska länderna. Du kommer särskilt att få fördjupa dig mer i ett av länderna. Arbetet kommer att redovisas både muntligt med hjälp av Power Point och en inlämnad faktatext där ni jämför med Sverige

Innehåll

Koppling läroplanen

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med området på följande sätt:

 • Genomgångar och repetition om de olika naturtyperna 
 • Film
 • Leta fakta både i böcker och på nätet
 • Grupparbete
 • Lämna in en faktatext med bilder 
 • Muntlig redovisning med hjälp av powerpoint 

Presentation av grupparbetet

Uppgift: 1.

Ni ska börja att planer ert arbete och fördela olika områden. Ni ska skriva en faktatext tillsammans med bildstöd. Ni får 6 lektioner på er att samla fakta och skriva ihop arbetet. Tänk på att detta är ett GRUPParbete, ni ska alltså arbeta tillsammans, det betyder att ni GEMENSAMT ska läsa, välja ut och diskutera texterna och sedan göra faktatext.  

Detta ska ni ha med i redovisningen: 

 • Natur
 • Klimat
 • Befolkning (hur många bor i landet)
 • Jordbruk, fiske, skogsbruk
 • Industri, råvaror, transporter och handel.
 • Vad som är utmärkande för landet? (Vad är landet känt för? Det kan exempelvis vara en person, maträtt, byggnad)
 • En karta, med de största floderna, sjöarna, bergen och städerna. Markera även grannländer.
 • Flagga
 • Annan intressant information 

          

 Arbetet ska mailas XXXX.

 

 Uppgift 2:

Gruppen ska redovisa ”ert land” för klassen med hjälp av Power Point.

Tala lugnt, högt och tydligt så att alla hör 

.   

 

Bedömning

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt.

Muntligt: genom att delta i samtal och diskussioner, både i helklass och då ni arbetar med grupparbetet.

Skriftligt: genom grupparbetet 

Under grupparbetet kommer hela processen att bedömas: (planering, genomförande och redovisning)

Respons och bedömning

Du kommer göra självbedömning med hjälpa av några frågor.

Kamratrespons genom två stjärnor och en önskan.

Lärarbedömning och respons sker under arbetets gång samt efter det muntliga och skriftliga har genomförts

 

 

 

Uppgifter

 • Vilka är nordens alla huvudstäder?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: