Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2019-09-11 10:48 i Hindås skola Härryda
Räknemetoder för addition och subtraktion presenteras och övas.
Grundskola 5 Matematik
Grunden i vårt matematikarbete är de områden som tas upp i Matteborgen 4B. I kapitel 7 arbetar vi med Addition och subtraktion.

Innehåll

Mål för Kapitel 7: Addition och subtraktion

Under det här arbetsområdet tränar vi på att:
- Räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
- veta hur tecknet för ungefär lika med är och används.
- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10.000
- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning med flera uträkningar.

Genom att öva på ovanstående utvecklas din förmåga att:

* välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

*  formulera och lösa problem

* använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

addition
subtraktion
addera
subtrahera
summa
skillnad

ungefär lika med
fler - färre

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4B kap 7: Addition och subtraktion

Behöver öva mer
Når målet
Når målet med god marginal
Förstår hur man räknar på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
Vet hur tecknet för "ungefär lika med " används
Kan addera och subtrahera tal inom 0-10 000 (med tio-övergångar)
Kan subtrahera tal inom 0-10 000 (med växling)
Kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter med flera uträkningar vid problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: