Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter i vår närhet

Skapad 2011-10-05 14:44 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Upptäcka och undersöka blommor och träd i vår närhet.
Grundskola 2 Bild Biologi Svenska
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Tas eventuellt fram tillsammans med kollegor och elever.

Här ges en kort beskrivning av arbetsområdet.

Vi vill ta reda på vad växter i vår närmiljö behöver för att trivas. Vad de olika delarna på växterna heter. Lära oss några kännetecken för att kunna känna igen växterna. Veta vilken nytta vi har av de olika växterna.

Mål

Tas eventuellt fram tillsammans med kollegor och elever.

Följande mål från kapitel 1 och 2 och ämnenas syftestexter i Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet :

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Undervisning och arbetsformer

Ska tas fram tillsammans med elever och eventuellt kollegor.

Här beskrivs hur eleven tränar sina förmågor för att nå målen. Undervisningen anger vilket centralt innehåll som behandlas. Arbetsformerna ska innehålla flera olika sätt att träna för att tillgodose olika lärstilar.

Vi lär oss fakta om de olika växterna med hjälp av filmer, faktaböcker och skönlitteratur. Vi arbetar i naturen genom att upptäcka och utforska olika platser där växterna trivs. När vi är ute iakttar vi växterna genom att skissa och måla av dem i sin naturliga miljö. Vi samlar in växter och pressar för att sedan namnge dem i vårt herbarium. Vi skriver egna faktatexter tillsammans som sedan dokumenteras tillsammans med bilder i vår temabok.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Bedömning

Här beskrivs vad som ska bedömas och hur bedömningen sker.

Bedömningen ska vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna i arbetsområdet.

Skriv endast under vad och hur nedan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: