Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 19 Vad är religion? Re åk 7 TP

Skapad 2019-09-11 12:22 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 7 Religionskunskap
Du får viktiga verktyg i sitt fortsatta arbete med att förstå och tolka innehållet i ämnet religionskunskap. Du lär dig även om etik och moral.

Innehåll

 

Mål för elev

Du ska kunna
- använda och kunna begrepp som hör till arbetsområdet 
- resonera om människors skäl till att tro
- redogöra för de olika etiska modellerna 

 

Genomförande

Du kommer att jobba med olika texter, begrepp samt träna på hur man kan utvecklar ett resonemang. Du kommer att arbeta både i grupp och individuellt. Mindre läxförhör och diskussionsövningar samt ett prov är bedömningsunderlaget. 

 

Bedömning

Som grund för bedömningen:
- din förmåga att använda begrepp
- din förmåga att resonera kring människans skäl till att tro
- din förmåga att använda och redogöra för de etiska modellerna 

 

Kursplanemål

- analyser andra religioner och bruk inom dessa,

- analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

- reflektera över livsfrågor

 

 

 

Matriser

Re
Vad är religion?

---->
---->
---->
Beskriva
Du kan använda begrepp samt återge fakta (centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna) och visar då kunskaper som är…
grundläggande
goda
mycket goda
Visa samband
Du kan resonera om hur identiteter formas av religioner och andra livsåskådningar på sätt som är…
samband
förhållandevis komplexa
komplexa
Jämföra
Du kan resonera om likheter och skillnader mellan några religioner och andra livsåskådningar med samband som är…
enkla
utvecklade
väl utvecklade
Värdera
Du kan resonera om livsfrågor, moraliska frågeställningar etiska modeller och värderingar på sätt som är…
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: