Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och de fyra räknesätten

Skapad 2019-09-11 12:56 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Vi fortsätter att träna på att läsa och skriva tal, ordna tal efter storlek, läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt att avgöra om ett tal är udda eller jämnt. Vi kommer också att arbeta med att förstå hur addition och subtraktion hör ihop och vad likhetstecknet betyder. Dessutom kommer vi, efter vars och ens förutsättningar, att arbeta med hur addition och multiplikation hör ihop, samt hur multiplikation och division hör ihop.
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Taluppfattning och de fyra räknesätten, samt positionssystemet.

Innehåll

Syfte

* kunna läsa och skriva tal,

* kunna ordna tal efter storlek,

* kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje,

* kunna avgöra om ett tal är udda eller jämnt,

* förstå hur addition och subtraktion hör ihop,

* veta hur likhetstecknet används,

* kunna använda addition och subtraktion i enkel och vardagsanknuten problemlösning,

* förstå hur addition och multiplikation hör ihop,

* förstå hur multiplikation och division hör ihop.

Kunskapskrav

Se matrisen här nedanför.

Du visar vad du kan genom att:

* delta i klassens övningar, och

* genomföra individuella uppgifter.

I undervisningen kommer vi att:

Arbeta såväl praktiskt som teoretiskt.

Vid genomgångar kommer vi att använda laborativt material.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  7-9
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 9
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
  Ma  E 9
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
  Ma  E 9
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
  Ma  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
  Ma  C 9
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  C 9
 • Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
  Ma  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
  Ma  A 9
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifer på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  A 9
 • Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
  Ma  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: