Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht19 åk 8 Sv Att utveckla ditt eget skrivande TP

Skapad 2019-09-11 13:06 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Tema: att utveckla ditt eget skrivande!

Innehåll

Mål för elev

Du ska: 

  • känna till olika slags texter (novell, konstsagor och folksagor)
  • känna till några kända sagor och deras författare
  • kunna analysera en saga och resonera både kring hur den är uppbyggd (sagans typiska drag) och vilket innehåll och budskap den har
  • kunna skriva en egen saga som innehåller sagans typiska kännetecken
  • kunna läsa och delta i boksamtal
  • kunna utveckla ditt skriftliga språk genom att använda dig av goda strukturer, följa språkliga normer samt av utvecklade gestaltningar

Genomförande

Detta arbetsområde fokuserar på ditt skrivande. För att utveckla ditt skrivande kommer du att läsa och diskutera boken "Kulor i hjärtat", arbeta med språkriktighet samt skriva olika mikronoveller. Arbetsområdet avslutas med att du skriver din egen saga. 

 

Bedömning

Se bedömningsmatris

Kursplanemål

 

- formulera sig och kommunicera i skrift

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Matriser

Sv
Saga - att utveckla ditt skrivande

---->
---->
---->
Läsa
Du kan välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag samt visa läsförståelse som är... Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ...
grundläggande flyt
god gott flyt
mycket god mycket gott flyt
Formulera dig och kommunicera i skrift
Du kan skriva olika slags texter samt skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar och berättargrepp som är...
enkla
utvecklande
välutvecklande
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet samt ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett sätt som är
enkelt
utvecklat
välutvecklat
Du kan anpassa till texttyp och strukturer på ett sätt som är...
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Du följer de språkliga normerna...
i huvudsak Du gör ibland fel på stor/liten bokstav. Du glömmer eller sätter ibland ut fel skiljetecken. Du blandar olika tempus på ett felaktigt sätt. Dina meningar är oftast enkla och ganska korta. Du radar ibland satser på varandra och skiljer dem åt med kommatecken.
relativt väl Du använder stor/liten bokstav rätt. Du använder oftast rätt skiljetecken. Du blandar ibland olika tempus på ett felaktigt sätt. Dina meningars längd och ordföljd varierar. Du satsradar sällan.
väl Du använder stor/liten bokstav rätt. Du gör få fel i användningen av skiljetecken. Du använder tempus korrekt. Dina meningar är varierande i längd och variationen ger ett behagligt flyt i texten. Du satsradar inte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: