👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället omkring oss

Skapad 2019-09-11 13:14 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3)
Vi ska bekanta oss med samhället runt omkring oss. Hur det ser ut i vår närmiljö. Samhällsfunktioner, familjen, vänner, skolan. Vilka rättigheter och skyldigheter vi har gentemot varandra.

Innehåll

 

Det här ska vi lära oss:

 • vad det finns för samhällsfunktioner i Söderhamn
 • viktiga yrken i samhället
 • hur olika familjer kan se ut

 

Så här ska vi jobba:

 • Prata om samhällets betydelse
 • Gå runt i närområdet
 • Intervjua mamma eller pappa om deras yrke
 • prata om familj, vänner och skolan och dess betydelse
 • se filmer om demokrati, jämlikhet och hur olika familjer kan se ut

Genom arbetet med " vårt samhälle" ges eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor att:

 • Vänta på sin tur, lyssna på andra
 • Framföra en åsikt och respektera andras åsikter 
 •  Berätta om egna upplevelser och erfarenheter
 • Känna till familjens, skolans och några av samhällets regler.
 • komma med förslag 
 • Kunna reflektera över demokratiska processer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3