Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktion

Skapad 2019-09-11 13:26 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola F – 3
Bygg och konstruktion ger en förutsättning för grundläggande matematisk förståelse.

Innehåll

 Syfte/mål

Vi vill ge barnen möjlighet att:

-få utforska olika tekniker.

-få utveckla sin förmåga till problemlösning.

-få utlopp för sin fantasi.

Bygg och konstruktion ger en förutsättning för grundläggande matematisk förståelse. Barnen utmanas i matematiskt, tekniskt och logiskt tänkande. Vi vill skapa nyfikenhet och utmaningar genom valt material i relation till teknik inom bygge. Barnen möter olika material som bjuder till utforskande av olikheter av material, byggtekniker samt olika byggtekniska lösningar. 

Vårt bidrag som pedagog

Att vi är engagerade och nyfikna på barnens skapande. Att vi bidrar med material som efterfrågas och uppmuntrar dem att använda återvinningsmaterial.

I helgrupp ställer vi frågor som:

Vad kan man bygga?

Vad finns det för olika material att bygga med?

Vad är en ritning?

I olika aktiviteter delar vi upp barnen i mindre grupper på 4-5 barn som varierar efter olika tillfällen. Där utmanar vi barnen med olika uppdrag att bygga tillsammans, följa ritningar och mönster, skapa egna ritningar, lösa problem. 

Formulera tydliga mål och förväntade effekter av valt projekt/tema

Vi vill att barnen:

-får utforska och utveckla olika tekniker.

-får utveckla sin förmåga till problemlösning.

-får utlopp för sin fantasi.

-få barnen delaktiga i bygget av den nya förskolan.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att bygga och konstruera med olika material och med olika teknik.  Genom att skapa situationer där barnen tillsammans får bygga och konstruera utvecklar och utmanas deras förmåga till samarbete och problemlösning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: