👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2019-09-11 13:48 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Hur såg de första litterära verken ut och varför hände så mycket i antikens Grekland? Detta utforskar vi tillsammans.

Innehåll

Innehåll:

- Vad är typiskt för den här tiden?

- Hur ser litteraturen ut?

- Var och när pågår epoken?

- Begrepp

- Utdrag från olika litterära verk från den här tiden.

 

Målet med området är att:

- Känna till vad som är typiskt för den här tiden.

- Vad som är typiskt för litteraturen under den här tiden. .

- Känna till minst en författare och minst ett verk. 

- Kunna reflektera över hur antikens litteratur har påverkat vår moderna litteratur.

 

Bedömning:

- Du ska kunna läsa ett utdrag ur en text och kunna berätta på vilket sätt man märker att den kommer från antiken.

- Kunna berätta om en författare från den tiden och vad denne har skrivit.

- Kunna reflektera över hur litteraturen från Antiken har påverkat dagens kultur och litteratur.

 Ni kommer vid ett provtillfälle att visa dessa kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
    SvA  7-9
  • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
    SvA  7-9
  • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
    SvA  7-9