Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan 19/20 Läslyftet: Natur, teknik och språkutveckling.

Skapad 2019-09-11 13:53 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår gemensamma satsning i Nykvarn på "Läslyftet", så har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Gräshoppan

Prioriterat mål

"Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om, samt samtala om vetenskap och teknik."

Delmål 

1. Naturvetenskapsverb. 

2. Barns arbetsteorier om naturvetenskap.

3. Tekniken i barnlitteraturen.

4. Boksamtal om naturvetenskap.

Nuläge

1. Naturvetenskapsverb.

 

 

Tydliga intressen i barngruppen just nu är djur och natur (zoologi), bokstäver, konstruktion, rörelse/motorik och geometri. Dessa intressen adresseras extra i våra 3 tvärgrupper som vi delar upp oss i på tis & ons förmiddag, samt på torsdag förmiddag då vi alla gemensamt går till skogen. Flera av dessa intressen har redan ett projekterande arbetssätt men skapades före detta arbete med naturvetenskapsverb. Så i nuläget söker vi efter befintliga, men outtalade, naturvetenskapsverb som vi kan jobba vidare med. Vi söker även efter intressen och "vetenskapsverb" i vår övriga verksamhet för att se vad det är som lockar barnen och hur vi skall kunna fördjupa och förtydliga detta. 

"Forma" ligger nära till hands som beskrivning av befintliga intressen just nu då vi format bokstäver med skrift, kapla-stavar och kartong senaste tiden, samt att geometri är återkommande i vår verksamhet. Men "forma" är något mer av ett vanligt verb (om än med viss matematisk koppling) och inte riktigt vad vi söker i detta arbete med naturvetenskapsverb där vi mer söker något av följande: 

Fysikverb:

 • Snurra, rotera, pendla (om rörelser kring en mittpunkt) 
 • Rulla (om rörelser kring en mittpunkt och i sidled, mot ett underlag) 
 • Glida, halka (om rörelser där friktionen är låg) 
 • Falla, rinna (om att röra sig på grund av jordens dragningskraft) 
 • Välta, balansera (om att saker välter om deras tyngdpunkt är utanför stödytan) 
 • Studsa (om hur ett föremål återvänder efter att ha stött emot något) 
 • Fastna (om när saker fäster vid varandra till följd av magnetism eller statisk elektricitet) 
 • Flyta, sjunka (om hur en vätska kan bära ett föremål) 
 • Flyga, sväva (om hur föremål rör sig och bärs av luften) 
 • Värma, kyla, isolera (om hur värme leds i olika material) 
 • Lysa, skugga, spegla (om hur ljusvågor rör sig) 
 • Låta, eka (om hur ljudvågor rör sig).

Kemiverb: 

    • Lösa, blanda (om hur ämnen blandar sig med varandra)

    • Separera, sila (om hur blandningar delas upp i sina beståndsdelar)

    • Absorbera, väta (om hur en vätska sugs upp av ett material)

    • Fastna, limma (om hur ämnens ytor hakar i varandra)

    • Färga (om hur färgämnen binds till en yta, eller blandas i en vätska) (Blåa tungor) 

    • Smälta, stelna/frysa, förångas/avdunsta, kondensera (om hur ämnen övergår mellan olika faser: fast, flytande och gas)

 • Rosta (om hur järnytor förändras i kontakt med fukt och syre).

Biologiverb 

     • Gro, växa, vissna

     • Ruttna, förmultna, mögla 

 

Två tänkta "ingångsverb" för detta arbete är att adressera och arbeta närmre med Snurra, rotera, pendla och Smälta, stelna/frysa, förångas/avdunsta, kondensera. Detta kommer att påbörjas någon gång under v. 41 & 42.

 -----------------------------------------------------------------

2. Barns arbetsteorier om naturvetenskap.

Vi undersöker och utmanar barnen i deras uppfattningar om olika processer och "naturvetenskapsverb" genom följdfrågor så som: vad tror du? Hur tänker du?

 

Utveckling pågår när barnen

1. När barnen förundras, undersöker och intresserar sig för ovan verb/processer. 

2. När barnens tankar utmanas och gemensamt formuleras mot upplevd/diskuterad process. 

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

 1. Ge barnen möjlighet och utrymme att uttrycka och undersöka sina intressen och funderingar.

2. (som ovan)

 

Så här ska vi följa upp

1. Genom dokumentation och reflektion. Både gemensamt med barnen, men även inom arbetslaget.

2. (som ovan)

 

Uppföljning

 

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: