Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation HT19

Skapad 2019-09-11 13:56 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Vi vill skapa förutsättningar för barnen på Bullibang att utveckla sitt språk och sin kommunikation: sin förmåga att lyssna/reflektera över sina egna och andras uppfattningar, uttrycka tankar och kommunicera med andra samt utveckla sitt intresse för berättelser och bilder. Att få chans att utveckla sitt talspråk, få möjlighet att möta skriftspråk och symboler både på det svenska språket och sitt modersmål.

Innehåll

Bullibangs pedagogiska planering för - Språk, kommunikation och musik

Var är vi? Nuläge:

Barnen på Bullibang har visat oss vad de är intresserade och fascinerade av. Det visade sig vara att sjunga och lyssna till sång. 

Syfte:

Vi vill skapa förutsättningar för barnen på Bullibang att utveckla sitt språk och sin kommunikation;
sin förmåga att lyssna/reflektera över sina egna och andras uppfattningar, uttrycka tankar och kommunicera med andra samt utveckla sitt intresse för berättelser och bilder. Att få chans att utveckla sitt talspråk, få möjlighet att möta skriftspråk samt symboler både på det svenska språket och sitt modersmål.

Var ska vi? Mål:

Efter att vi observerat och tolkat barnens intressen kommer vi att arbeta med sång som verktyg för att utveckla språk och kommunikation. Vårt mål med undervisningen är att ge barnen förutsättningar att komma till tals, bli lyssnade på och ha möjlighet att uttrycka sig både verbalt och icke verbalt samt utveckla sin förmåga att lyssna/reflektera över sina egna och andras uppfattningar. 

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta i både helgrupp och i mindre undervisningsgrupper för att skapa förutsättning att alla barn upplever att de får komma till tals, bli lyssnade på och ha möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter på olika vis. Vi kommer att erbjuda barnen möjlighet att lära tillsammans genom vuxenstyrda aktiviteter, där vi skapar lärtillfällen utifrån barnens intressen och behov. Den fysiska lärmiljön blir också en viktig del i arbetet, där vi försöker skapa möjlighet för möten mellan barn-barn och barn-miljö. 
För att ge barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt kommer vi att erbjuda sång, instrument, QR-koder, symboler, litteratur, handdockor, drama och lekar.

Varje barn ska få ett individuellt lärloggsinlägg i Unikum utifrån detta projekt. Det kan t.ex. handla om när vi sett barnen:

 • kommunicerar personliga gränser (tex säga stopp och nej) 
 • lyssna och reflekterar i för barnen kända sammanhang 
 • sjunger med i sånger
 • uttrycker sin vilja och tankar
 • använder nya ord på svenska eller sitt modersmål
 • visar intresse för skriftspråk och symboler
 • visar intresse för att utforska instrument 
 

 Dokumentation: 

Individuella lärloggar. Gemensamma lärloggsinlägg på gruppnivå kommer också att finnas. Dokumentation från det vi arbetat med kommer att finnas tillgängliga i lärmiljön i form av foton/bilder/rekvisita. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: