👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugor, bin och andra små insekter

Skapad 2019-09-11 14:08 i Ekenäs skolan Stenungsund
Tematiskt NO-arbete med insekter och spindlar
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Bild Musik Svenska
Vad är egentligen en insekt? Behöver verkligen flugan och ormen finnas på jorden? I ämnet NO kommer du få lära dig mer om flugor, bin, spindlar och ormar. Vi ska ta reda på fakta om djuret genom att läsa böcker, se på film och diskutera med varandra.

Innehåll

Innehåll

Vi ska läsa om olika insekter och spindlar och lära oss om:

 • hur de ser ut
 • deras föda
 • fortplantning
 • överlevnad
 • fiender
 • nyttodjur
 • levnadsförhållanden

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • Se faktafilmer om bin, flugor, ormar och spindlar.
 • Lära oss skillnaden om olika insekter och spindlar.
 • Läsa faktaböcker
 • Sjunga sånger
 • Skriva faktatexter om insekter.
 • Rita och illustrera de olika djuren.
 • Titta på hur en faktatext är uppbyggd.
 • Renskriva på dator. Rita en bild av ett småkryp.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta vid genomgångar, filmer och bildspel, sång.
 • Samarbeta med andra
 • Redovisa  ditt arbetet muntligt för resten av gruppen.
 • Lyssna på andra klassers redovisningar.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3