👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse år 6

Skapad 2019-09-11 14:11 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 9 Fysik
Du ska skriva en ordlista med ord och begrepp inom fysiken. Texten ska vara klar v 38.

Innehåll

Tidsperiod: v 37-38

Så här kommer vi att arbeta: Ni kommer att skriva en ordlista med följande ord och begrepp.

 

 • Kraft
 • Rörelse
 • Dragningskraft/gravitation
 • Friktion
 • Jämvikt
 • Tyngdpunkt
 • Balans
 • Tryck
 • Luftmotstånd

 

Tänk på att förklara orden så tydligt du kan och lägg in ett foto som passar till varje begrepp.

 

Du har 2 lektioner på dig att göra klart uppgiften. Använd dig av lärobok, filmer och dina kunskaper från tidigare lektioner.

Glöm inte att skriva källa i slutet och motivera varför du använde dig av just den/de källorna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6