👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen i Sverige

Skapad 2019-09-11 14:28 i Kvarnbyskolan Stockholm Grundskolor
Här jobbar vi med kapitel 1 om skogen i "Koll på NO"
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter?Kanske har du klättrat över ett stort träd som vält eller byggt en koja. Det är många som gör utflykter till skogar. Man går dit för att plocka bär eller svamp, jaga, orientera eller bara för att promenera. I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är faktiskt skog vi människor planterat. I det här området ska vi läsa om olika djur och växter som lever i skogen.

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog

* kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner

* känna till namnen på några träd, bär och svampar

* kunna ge exempel på näringskedjor i skogen

* känna till några rovdjur och bytesdjur

* veta vad människan använder skogen till

* kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Begrepp att kunna: allemansrätt, avverkning, barrskog, blandskog, bytesdjur, lövskog, mycel, nationalpark, naturreservat, nedbrytning, näringskedja, odlad skog (kulturskog), pålrot, rovdjur, rötter, urskog och årsring.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken Koll på NO 4 (kapitel 1)

* jobba med texter i våra skrivhäften

* titta på filmer

*studera naturen på Järvafältet

Såhär visar jag att jag kan

Jag är aktiv på lektionerna. 

Jag hinner med att göra mina uppgifter.

Jag blir godkänd på provet.

 

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning

Uppgifter

 • Svampar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6