👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksociologi

Skapad 2019-09-11 14:31 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Vi pratar olika beroende på vilka vi är. Var vi kommer ifrån, hur gamla vi är och vem vi pratar med är bara tre av flera faktorer som påverkar hur vi pratar.

Uppgifter

  • Del 2

  • Idiolekt

Matriser

Sve
Språksociologi

E
C
A
Du kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation
Du kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikations-situation.
Du kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation.
Du kan även ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Du kan även ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Du kan även ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Dessutom resonerar du översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar du översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Dessutom resonerar du utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.

Sve
Språksociologi

E
C
A
Eleven kan skriva texter som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan skriva texter som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan skriva texter som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.