👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion, år4

Skapad 2019-09-11 14:31 i Domnarvets skola Borlänge
Pedagogisk planering för kap 2 år 4
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att lära oss mer om likhetstecknets betydelse och att förstå hur addition och subtraktion hör ihop. Vi ska träna på att använda uppställningar för att lösa textuppgifter.

Innehåll

Mål för arbetsområdet Addition och subtraktion

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

-förstå hur addition och subtraktion hör ihop

-veta hur likhetstecknet används

-kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000

-kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning

 

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

addition

addera

subtraktion

subtrahera

summa

skillnad

likhetstecken

fler,färre

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund, men även med annat arbetsmaterial.

Vi har genomgångar och diskussioner.

Vi kommer att spela spel som tränar multiplikation och division.

Vi kommer arbeta med konkret material.

Vi kommer arbeta digitalt, ex Bingel

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper genom:

- Ditt deltagande i gemensamma diskussioner.

- Ditt enskilda skriftliga arbete.

- Dina och mina diskussioner.

- Ditt arbete tillsammans med kamrater.

Matriser

Ma
Addition och subtraktion, år4

Har ej nått målet
Visat tillräckliga kunskaper
Visat god kvalité i sina kunskaper
Förstår likhetstecknets betydelse, kan se sambandet mellan addition och subtraktion
Kan använda den skriftliga räknemetoden för addition
Kan använda den skriftliga räknemetoden för subtraktion
Kan välja och använda skriftliga räknemetoder för att lösa textuppgifter