👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En tidsresa från livets uppkomst till järnåldern

Skapad 2019-09-11 15:00 i Vasaskolan Ludvika
Under höstterminen 2015 arbetar vi med de olika tidsperioderna fram till och med järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild
Vet du vad ett flyttblock är?

När levde Homo Erectus?

Varför kallas en period Bondestenåldern?

Vilka metaller blandas för att det ska bli brons?

Hur gjorde man järnsaker?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om:

 • Kännetecken för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Utvecklingen från apa till människa. 
 • Olika spår som inlandsisen har lämnat efter sig.
 • När stenåldern, bronsåldern och järnåldern var och i vilken ordning de kommer.
 • Föremål som människan använde under de olika perioderna och vilket material de var gjorda av.
 • Begrepp: stenåldern, bronsåldern, järnåldern, forntid, kultplatser, offerplatser, hällristningar, runstenar, rösen, gravfält, dåtid, nutid, framtid.

Varför:

 • I många delar av Sverige finns förhistoriska lämningar kvar i naturen som påminner om vårt förflutna och markerar platser av betydelse för forntidens människor. Genom att se sådana spår i det nutida landskapet blir historien levande och konkret för eleverna. Språkliga uttryck från forntiden lever kvar i till exempel namn på personer, orter och veckodagarna och utgör en brygga mellan forntiden och vår egen tid (lgr 11).
 • Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (lgr 11).

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska:

 • Lyssna på lärarledda genomgångar.
 • Se på film.
 • Dokumentera fakta med ord och bild.
 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Samtala och diskutera.
 • Skriva och läsa texter

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma dina:

 • Kunskaper om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. 
 • Kunskaper om utvecklingen från apa till människa.
 • Kunskaper om spår som inlandsisen lämnat efter sig.
 • Kunskaper om några föremål som människan använde, vad de var tillverkade av och under vilken tidsperiod de användes.
 • Ge exempel på hur människan levde under de olika tidsperioderna.
 • Kunskaper och användning av begrepp.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa dina kunskaper:

 • Genom att vara aktiv under lektioner samt i diskussioner.
 • I de arbetsmaterial vi arbetar med.
 • I dina egna skriva texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Bl SO
Big Bang till Järnåldern

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan med stöd av frågor från lärare känna till några begrepp
Du kan själv berätta om några begrepp.
Du känner till flera begrepp och kan sätta in dem i ett sammanhang.
Kommunikativ
Du kan med stöd av frågor från lärare berätta om vad några föremål är tillverkade av.
Du kan själv berätta om vad några föremål är tillverkade av.
Du kan själv berätta om vad några föremål är tillverkade av och sätta in dem i några sammanhang.
Procedur
Du kan utifrån en given text söka information med stöd av lärare och skriva en enkel faktatext.
Du kan utifrån en text själv söka information till din faktatext.
Du kan med stöd av internet eller skolbibliotekets böcker fördjupa dig i din faktatext.
Analys Metakognitiv
Du kan med stöd av lärare beskriva några spår från forntiden och ge något exempel på hur människor levde under de olika perioderna.
Du kan själv beskriva några spår från forntiden och ge något exempel på hur människor levde under de olika tidsperioderna.
Du kan själv beskriva några spår från forntiden och förklara hur de uppkom och jämföra människors olika levnadsvillkor under de olika perioderna.
Kommunikation med bild
Du kan med stöd av lärare få fram budskap i dina bildframställningar.
Du kan själv få fram budskap i dina bildframställningar.