👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2, ht 2019

Skapad 2019-09-11 15:19 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 2 Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Problemlösning - Lösa och resonera kring hur du tänker när du löser matematiska problem..
 • Matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med tex tallinje, tiotal, ental.
 • Talen 0-100 - läsa och skriva talen, större än och mindre än, hälften och dubbelt
 • Tiotal och ental (positionssystemet) - kunna siffrornas värde i talen mellan 0-100.
 • Talraden 0-100 - ramsräkna talen 0-100 (framlänges och baklänges), hoppa 2-skutt och 10-skutt med början var som helst på talraden 0-100.
 • Hela tiotal.
 • Addition - förståelse för räknesättet och olika räknestrategier.
 • Subtraktion - förståelse för räknesättet och olika räknestrategier.
 • Tiokompisar och Dubblor.
 • Likhetstecknets betydelse
 • Klockan - hel, halv, kvart i och kvart över

Hur arbetar vi?

 • Vi löser matteproblem tillsammans i par eller grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar.
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp.
 • Vi lyssnar och deltar i genomgångar.
 • Vi arbetar i matteboken Favoritmatematik 2A.
 • Vi arbetar i par eller grupp med tex spel och lekar.
 • Vi arbetar med stenciler.
 • Vi tittar på film tex Mattelandet.

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem. Både med ord, bilder och symbolspråk.
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar om matematik tillsammans..
 • delta i gemensamma lekar och spel och därigenom visa dina kunskaper.
 • göra skriftliga uppgifter enskilt.
 • göra prov och diagnoser.
 • stämma av i matrisen i Unikum tillsammans med din lärare.

Viktiga begrepp

tallinje

talrad

ental

tiotal

talsorter

dubblor

tiokompisar

addition

addera

öka, lägga ihop

term

summa

subtraktion

subtrahera

minska 

skillnad

term 

differens

uppställning

växling

större än

mindre än

likhetstecknets betydelse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3