👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Biologi ht 2019

Skapad 2019-09-11 15:33 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola F

Innehåll

LPP Biologi ht 2019
Syfte

Undervisning i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Ur det centrala innehållet

Ekosystem och kretslopp.
Människans beroende av naturen och människans påverkan på vår miljö.

Flora och fauna, ekosystem i närmiljön.
Djurs, växters och andra organismers liv, identifiering, sortering och gruppering
Odlingslandskap och ekologiska samband.
Människans landskap och naturtyper runt jordklotet.
Människans organsystem - namn, utseende, placering och funktion.

Enkla fältstudier och experiment – planering, utförande och utvärdering.

Vad vi skall lära oss
Vi kommer att jobba med följande innehåll:

- om naturens mönster i Sverige och i världen.

  - om ekosystem och näringskedjor, människan – en del av naturen.

  - om insekter, fåglar, växter och olika klimatområden i världen och studier i vår närmiljö.

  - om människan och kroppens organ och dess funktion. Hud, skelett, muskler och blodet.

Arbetssätt och bedömning

Vi utgår från läroboken PULS Biologi Naturen samt visar aktuellt innehåll som finns på internet.

Vi arbetar i vår arbetsbok och söker svar i läroboken.

Vi arbetar med enkla fältstudier och experiment.

Vi avslutar biologiämnet med ett skriftligt prov.

Vi gör testodlingar och visualiserar kunskaperna i olika praktiska uppgifter..

Åk 5-6 läser i arbetsboken och grundboken inför förhör och prov.

 

Elevens förmågor att beskriva, förklara, dra slutsatser och redovisa konsekvenser såväl muntligt som skriftligt på prov och andra uppgifter kommer att bedömas. Även elevens aktiviteter och arbetsinsatser under lektionerna bedöms.