👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good stuff år 5

Skapad 2019-09-11 15:43 i Furulundsskolan Halmstad
Planering för låsåret med läromedlet Good Stuff.
Grundskola 5 Engelska
Good Stuff 5 kommer att vara ett arbetsmaterial i utvecklingen av att förstå och kunna formulera sig i engelska!

Innehåll

Inledning

Vi kommer under läsåret att arbeta med arbetsboken och material ur textboken Good Stuff.
Detta kommer att Blandas med andra övningar där vi samtalar och läser på engelska och se på korta filmer anpassade för åk 5 och mycket annat.

 

Mål

Målen med undervisningen i engelska är att:

 • utveckla sin förmåga att använda sig av engelska för att kommunicera i tal och skrift

 • utveckla sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper

 • utveckla sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang

 • utveckla sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet

 • utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter

 • utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen

Arbetssätt:

Så här kommer vi att arbeta:

 • lyssna på talad engelska från olika delar av världen

 • skriva egna texter av olika slag 

 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter t.ex. skönlitterära texter, faktatexter och texter från läroboken

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • träna på hur språket är uppbyggt t.ex. ordföljd och grammatiska regler

 

Bedömning

Eleverna bedöms utifrån förmågan att kunna samtala, skriva, förstå text och talad engelska.

Tala:            Hur eleven klarar av att diskutera och tala samt använda språkredskap för att kunna tala bra engelska.

                    Hur eleven uttrycker sig inom olika situationerna.

Skriva:         Hur eleven skriver på engelska både grammatiskt och ordföljd.

Läsa:           Hur eleven läser och uttalar engelska ord. Samt om eleven utvecklas inom denna delen.

Lyssna:        Hur mycket eleven förstår av talad engelska, om de förstå budsakpet på det vi lyssnar på.

                      Diskutera samt att svara på frågor på det vi lyssnat på eller pratat om.

Utvärdering

Arbetet kommer att utvärderas och bedömas utifrån våra lektioner i engelska samt genom att göra olika tester under året.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En